nordeus hakaton

Načelnik odeljenja za trgovinu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Željko Rakić rekao je da četvrtina građana Srbije kupuje online, što je slično ili više od učestalosti ovog vida kupovine u regionu.

Prema podacima za 2014. godinu u Hrvatskoj je 28 odsto građana kupovalo putem interneta, u Bugarskoj 17 odsto, a u Rumuniji tek 10 odsto građana.

„Da bi se dostigao nivo EU gde je u proseku u prošloj godini polovina građana naručila neku robu online potrebno je shvatiti da e-poslovanje nije stvar budućnosti, nego sadašnjosti i da se i građani, ali pre svega privreda moraju edukovati i usmeravati u tom smeru“, naveo je Rakić na okruglom stolu u Privrednoj komori Beograda koji je okupio relevantne predstavnike državnih institucija i kompanija zainteresovanih za ubrzanje razvoja e-trgovine u Srbiji.

Rakić, koji je ujedno i direktor projekta „Razvoj e-poslovanja“ finansiranog od strane EU, upozorava da brz rast digitalne ekonomije u poslednjih nekoliko godina dovodi mnoge privredne subjekte u dilemu. S jedne strane, oni mogu zadržati svoj stari poslovni model koji je dosad mogao da funkcioniše, a s druge strane mogu ga modifikovati implementacijom e-alata i učiniti pomak prema ozbiljnijem e-poslovanju. „Držati se starog poslovnog modela obično je puno lakše u kratkom roku, ali na dug rok gotovo sigurno znači opadanje efikasnosti i produktivnosti u odnosu na druge naprednije i kompetitivnije konkurente“, rekao je Željko Rakić.

logitech-k380

Cilj projekta „Razvoj e-poslovanja“ koje sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je da se promeni situacija u kojoj većina malih i srednjih preduzeća u Srbiji ne nudi svoje proizvode i usluge online. Od onih koji nude svoju robu preko svojih ili sajtova za reklamiranje, društvenih mreža ili sajtova sa popustima, većina njih nudi mogućnost online poručivanja, ali samo mali broj ima opciju i plaćanja putem interneta.

Direktor projekta kaže da će se kroz njihove aktivnosti ovaj deo privatnog sektora upoznati sa mogućnostima internet oglašavanja i trgovanja, obučiti ih kako da koriste e-alate kako bi se svako područje poslovanja učinilo efikasnijim, te kako bi se smanjili troškovi i povećao profit.