obračun poreza

Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije-Udruženje za elektronske komunikacije i informaciono društvo su 2. decembra 2021. organizovali on lajn okrugli sto „Pripreme za  primenu eFakture“. Uvodničari su bili predstavnici najodgovornijih učesnika u  procesu primene  eFakture: Ministartstvo finansija (Sonja Talijan, pomoćnik ministra), ponuđači ERP softvera (Višnja  Crnogorac, „Coming“), knjigovođe (Snežana Mitrović, Udruženje računovodstvenih komora Srbije), Ljilja Pavlović, (Unija poslodavaca) i programeri (Đorđe Cvetković, Platovoo). Skup je pratilo oko 200 učesnika.

eFaktura podrazumeva potpunu digitalizaciju svih elemenata za njenu izradu, prenos, prijem, evidentiranje, plaćanje i čuvanje. Time se obezbeđuje podizanje organizovanosti, efkasnosti, ekonomičnosti i bezednosti sistema.

Zakonom su regulisane sve procesne radnje i uspostavljen sistem eFakture  na državnom nivou u kome se čuvaju sve fakture.

Na osnovu podataka iz ankete među kompanijama i diskusije na skupu,  vidi se da su pripreme u toku, ali da  deo kompanija nije spreman da primeni eFakturu, pa je zato  sa oduševljenjem i olakšanjem prihvaćena vest da se primena odlaže za 1. maj 2022. godine.

Kompanije imaju veliki broj pitanja kao što su: ko može da obavlja poslove info posrednika, da li se obuhvataju fakture koje se šalju u inostranstvo, šta se dešava sa odbijenim fakturama, uputstvo za XML treba da bude detaljnije, da li će biti probni period i dr. Odgovore na ova i druga potanja očekujemo na sajtu www.efaktura.gov.rs.

Unija poslodavaca podržava uvođenje eFakture, ali i ukazuje da neki to shvataju kao komplikovanje poslovanja, da treba dalje razvijati edukaciju korisnika i  da je potrebna  efikasnija komunikacija sa Ministarstvom finansij,a kako bi se brže otklanjale nedoumice i otvorena pitanja.

IT kompanije koje proizvode ERP softver treba da prilagede  svoja rešenja primeni eFakture i imaće još veće tržište za svoje prozvode.

Za dalje aktivnosti biće vrlo korisno,  što je Institut za standardizaciju Srbije, objavio prevod na srpski jezik standarda SRPS EN 16931-1, Elektronsko fakturisanje – Deo 1: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektronske fakture.

Skup je zaključen sa pozivom  da se intenzivira rad na priprema za uvođenje eFakture i da DIS i PKS nastave da prate pripreme i podržavaju aktivnosti na primeni eFakture.  U februaru 2022,  će se, nakon sveobuhvatnije ankete o stanju priprema,  organizovati novi skup za sagledavanje stanja priprema za uvođenje eFakture.

Uvođenje eFakture će Srbiju dovesti na još viši i širi nivo digitalizacije poslovanja.