Uporedo sa organizacijom nastave na daljinu u školama širom Srbije, sprovođenje e-nastave započelo je i na fakultetima. Među prvim fakultetima koji su učionice zamenili online platformama je Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu.

Korišćenje online alata u nastavi na ovom fakultetu nije novina, a zahvaljujući obrazovnom paketu „Office 365 A1“ – koji je Microsoft besplatno ponudio svim zainteresovanim visokoškolskim ustanovama, i u novonastalim okolnostima omogućeno je da se čitav nastavni proces tekuće školske godine odvija nesmetano.

Office 365 A1 plana za učenje na daljinu

Fakulteti naravno nisu jedini koju svoju nastavu mogu da organizuju uz pomoć ovog paketa, jer sve obrazovne institucije u Srbiji imaju besplatnu mogućnost korišćenja Office 365 A1 plana za učenje na daljinu, u koji je uključena i višenamenska platforma Teams.

Prvo predavanje putem Microsoft Teams platforme održano je prvog dana vanrednog stanja i pratilo ga je 108 studenata treće godine smera Računarska tehnika i informatika. Nakon održanog predavanja sproveli smo anketu i utisci su bili pozitivni, tako da je nastava na daljinu pomoću navedene platforme i zvanično krenula, a  predavači i studenti su dobili opširna uputstva za korišćenje sistema. Trenutno, 138 profesora na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu koristi platformu za održavanje nastave iz 248 predmeta osnovnih i master studija. U toku ovog perioda, naši predavači su uložili veliki trud, jer, pored upotrebe same tehnologije, predavanje na daljinu zahteva potpunu promenu nastavnih materijala i načina izvođenja nastave. Takođe, od ove nedelje, pored navedene vrste nastave, na Teams-u sprovodimo i pripremnu nastavu za upis na naš fakultet, koju prati 297 učenika“ ističe Prof. dr Boško Nikolić, šef Odseka za softversko inženjerstvo i upravnik Računskog centra Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Microsoft Teams za visoko obrazovanje

Microsoft Teams profesorima i studentima omogućava video konferencijski sistem uz mogućnost snimanja za 250 učesnika, korišćenje online Office 365 aplikacija kao što su Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, prostor za čuvanje i deljenje datoteka, kao i alate za usklađivanje i zaštitu svih informacija.