Novi Ericsson 5G dodaci bave se različitim slučajevima upotrebe 5G tehnologije, počevši od mobilnog HD videa, autobusa bez vozača do dronova sa haptičkom vezom

Komercijalna upotreba 5G tehnologije će početi 2020. godine i očekuje se da će proces implementacije teći brže nego što je to bio slučaj sa 4G. Razvoj 5G tehnologije stimulišu novi slučajevi upotrebe koji će uticati kako na potrošače, tako i na industriju. Nove aplikacije i slučajevi upotrebe predviđene za 5G mrežu uključuju sigurne, autonomne automobile, robote na daljinsko upravljanje, dronove sa haptičkom povratnom spregom i fiksni bežični pristup za stambeni prostor, a koji po kapacitetima parira optičkom internetu. Kao rezultat svega toga, mobilni operatori već planiraju svoju 5G budućnost.

Kompanija Ericsson već sarađuje sa više od 20 vodećih mobilnih operatora širom sveta na 5G umrežavanju i slučajevima upotrebe, uključujući 5G praktične testove u 2016. godini. Da bi se olakšala brza evolucija 5G pristupnih mreža i uspešno usvajanje servisa, kompanija Ericsson je najavila 5G dodatke, softverske inovacije koje uvode bitne koncepte 5G tehnologije u postojeće mrežae mobilne telefonije.

Arun Bansal, viši potpredsednik i direktor poslovne jedinice radio u kompaniji Ericsson, kaže: „Na razvoj 5G tehnologije uticaće novi slučajevi upotrebe, počevši od povezanih automobila sa besprekornim rezultatima u vožnji i proširene realnosti za daljinski obavljane operacije, do multi-K filmova na mobilnim uređajima, a svi oni zahtevaju bolje performanse mreže. 5G tehnologija će otvoriti pristup novim potrošačkim i industrijskim primenama, a kako mi već uveliko vršimo praktična testiranja ove tehnologije, sada predstavljamo Ericsson 5G dodatke, koji će operatorima ponuditi one razvojne korake koje moraju da preduzmu u razvoju mreže kako bi osigurali svoju 5G budućnost.”

 

5G aplikacije i slučajevi upotrebe će iskoristiti postojeće mreže

LTE mreža će nastaviti da se širi i razvija, u skladu sa sve većim brojem korisnika i njihovim zahtevima za ekstremnom pokrivenošću aplikacija za podatke i video. LTE će 2019. godine biti dominantna tehnologija za mobilni pristup na globalnom nivou i dostići će ukupno 4,3 milijardi korisnika do kraja 2021.

Paralelno, razvoj 5G mreže će obuhvatiti evoluciju današnjih tehnologija za radio pristup i uključivanje novih, globalno standardizovanih tehnologija, često na višim frekvencijama. Ove visoke frekvencije imaju kraći opseg prenosa od sadašnjih mobilnih mreža i sklone su gubljenju signala zbog faktora kao što su rastinje i vreme. Međutim, ključni faktor uspeha u 5G mreži neće biti samo efikasno usklađivanje novog spektra opsega, već i kombinovanje LTE mreže sa novim tehnologijama radio pristupa.

Ovde Ericsson 5G dodaci dolaze do izražaja – to su softverski pokrenute inovacije koje podržava Ericsson Radio sistem, a fokusirane su na opcije koje operatori mogu da koriste u okviru postojećih mreža da omoguće njihovu evoluciju u 5G mrežu. Sa 5G dodacima, mobilni operatori mogu da počnu sa testiranjem i implementacijom 5G tehnologija već ove godine, ali i da se u sopstvenom tempu razviju ka 5G mreži.

5G dodaci kompanije Ericsson dostupni su operatorima za testiranja od ove godine, a od 2017. biće dostupni za komercijalne mreže.