mobile

Izdanje Ericsson Mobility Report izveštaja koje je predstavljeno na Svetskom kongresu mobilne telefonije otkriva uticaj različitih nivoa učinka mreže na korisnike pametnih telefona i njihovu percepciju mobilnih operatora i pružalaca digitalnih usluga.

ericsson drustvo

U sklopu istraživanja je korišćena neuro-tehnologija kako bi se objektivno izmerili emotivni odgovori na različita iskustva u vezi sa pametnim telefonima. Kašnjenja u učitavanju veb strana i video sadržaja u okolnostima rada u kratkim vremenskim rokovima uzrokuju da se rad srca korisnika mobilnih telefona ubrza u proseku za 38%. Kašnjenje od 6 sekundi u puštanju video sadržaja povećava nivo stresa za trećinu. Kada se to sagleda u kontekstu, ovaj stres je jednak nivou stresa prilikom polaganja ispita iz matematike ili gledanja horor filma kada ste sami u kući, a veći je od nivoa stresa uzrokovanog stajanjem na ivici veštačke litice. Kada video počne, dodatne pauze tokom njegovog emitovanja mogu da dovedu do drastičnog povećanja nivoa stresa.

U ovom istraživanju, Net Promoter Score (NPS) faktor operatora se značajno povećava- za 4,5%- kada oni pružaju iskustvo bez kašnjenja. Ovi rezultati se reflektuju i u merenju emocionalne interakcije, a izmereni su korišćenjem motivacionog indeksa koji se zasniva na neuro-tehnologiji.

Međutim, NPS operatora pada za 4% kada su prisutna umerena kašnjenja u plasiranju sadržaja i ponovnog učitavanja. Zanimljivo je da su umerena kašnjenja dvostruko negativna po operatore: dovode do smanjenja interakcije korisnika sa brendom i povećane interakcije sa konkurencijom.

Još neke zanimljivosti iz Ericsson Mobility Report izveštaja su:

  • Video sadržaj i društvene mreže su najbolji stimulansi za rast protoka mobilnog saobraćaja. Saobraćaj podataka na društvenim mrežama u narednih šest godina povećaće se za 12 puta u poređenju sa prethodnih šest godina.
  • Rast od 68 miliona mobilnih pretplatnika je zabeležen u četvrtom kvartalu 2015. godine, a najviše novih pretplatnika je u Indiji (21 milion), Kini (6 miliona), SAD-u i Mjanmaru (po 5 miliona) i u Nigeriji (3 miliona).
  • Ukupan broj mobilnih pretplatnika na kraju 2015. godine je stigao do 100% penetracije na cifri od 7,3 milijarde pretplatnika- to znači da je broj mobilnih pretplatnika jednak broju celokupne svetske populacije.
  • Mobilni saobraćaj na globalnom nivou je porastao za 65% u roku od godinu dana, posmatrajući poslednje kvartale 2014. i 2015. godine.
  • Postoji jedna milijarda LTE pretplatnika širom sveta, a u četvrtom kvartalu je dodato njih 160 miliona.