Društvena mreža Facebook poboljšava svoj pretraživač, kako bi omogućila korisnicima lakše pronalaženje sadržaja, pre svega vezano za aktuelnosti, kao i uključivanje u diskusije

Cilj je da se pomogne korisnicima da lakše obave sortiranje informacija i brzo steknu uvid u to šta ljudi kažu o određenoj temi.

fb

Pored toga, da bi mogli da pristupe razgovorima na određenu temu, korisnici će imati na raspolaganju određenu opciju na koju je dovoljno da kliknu da bi pristupili svim javnim diskusijama.

Facebook registruje dnevno 1,5 milijarde pretraga.