Kriptovaluta ili - digitalni novac

Domaća startup kompanija Finspot je objavila novi beli papir za drugi unapređeni digitalni token koji je odobrila Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije. Token pod nazivom Finspot faktoring token v2 ili FIN2 počinje sa ponudom 16. januara u 8:00 časova, i trajaće do 18. januara u ponoć. U ponudi je 185.250 FIN2 tokena, sa nominalnom vrednošću od 1.000 dinara i ukupnom vrednošću emisije od 185.250.000,00 dinara. Tokeni koji ne budu prodati u ovom periodu biće dostupni za kupovinu i nakon završetka ponude.

Prema rečima Ognjena Kurtića, tehničkog direktora i koosnivača kompanije Finspot, novi token je unapređen na osnovu komentara investitora koji su imali priliku da investiraju. “Ponosni smo na to da smo nakon veoma uspešne ponude prvog digitalnog tokena FIN, ponovo u prilici da investitorima ponudimo unapređeni digitalni token. Kupovinom tokena i ulaganjem u investicioni proizvod zapravo se ulaže u deo postojećeg portfolija otkupljenih faktura kompanije i stiče se pravo na garantovani prinos određen indeksom u koji je uloženo. Finspot koristi novac od ulaganja u portfolio da nastavi sa finansiranjem novih faktura, omogućavajući preduzećima bolji pristup finansiranju”, navodi Kurtić.

Kompanija Finspot na domaćem tržištu posluje od januara 2021. godine i u tom periodu pomogla je velikom broju malih i srednjih preduzeća da prevaziđu izazove likvidnosti, pružajući mogućnost finansiranja nedospelih faktura u kratkom roku. Na ovaj način je finansirano 3.000 faktura, iz oblasti rada u trgovini, proizvodnji, transportu i uslugama, ukupnog iznosa većeg od 12 miliona evra. Tokeni su namenjeni različitim biznisima i firmama, posebno onima koji imaju poteškoće da dođu do kapitala potrebnog za pokretanje biznisa.