Prema istraživanju koje su sprovele kompanije Kaspersky Lab i B2B International u 2015. godini, otprilike jedna od četiri IT, telekomunikacione i finansijske kompanije iskusila je DDoS napad u prethodnih 12 meseci. Međutim, dok je skoro polovina (47 odsto) finansijskih kompanija bilo svesno da su glavne mete napada, IT i telekomunikacione kompanije na smatraju da su pod većim rizikom od ostalih sektora, što ih čini ranjivim i izlaže IT bezbednosnim rizicima.

Mete DDoS napada
Mete DDoS napada

Istraživanjem je ustanovljeno da otprilike trećina kompanija (32 odsto) smatra da mogu biti mete DDoS napada, pri čemu je ovaj procenat veći za IT (40 odsto) i telekomunikacione kompanije (38 odsto). Jedna od šest (14 odsto) ispitanih kompanija iskusila je DDoS napad, ali se ova cifra povećava na jednu u četiri kompanije kada su u pitanju IT (21 odsto), finansijski (22 odsto) i telekomunikacioni (24 odsto) sektori.

DDoS napadi su postali jedno od najpopularnijih oružja koje sajber kriminalci koriste prilikom iznude novca, remećenja normalnog rada kompanija i skretanja pažnje sa drugih sajber napada koji se odvijaju u istom trenutku. Skoro 74 odsto kompanija izjavilo je da su se DDoS napadi na njihove sisteme odvijali paralelno sa drugim bezbednosnim incidentima.

Međutim, istraživanjem je ustanovljeno da brojne kompanije i dalje ne razumeju ozbiljnost DDoS napada i da nisu u potpunosti sigurne kako da zaustave ili umanje dejstvo ovih napada. Samo 46 odsto kompanija smatra da su dovoljno informisane o DDoS napadima, dok samo 50 odsto njih zna kako da ih spreči ili da umanji njihovo štetno dejstvo, pri čemu je ovaj procenat veći kada su u pitanju finansijske i telekomunikacione kompanije i iznosi 61 odsto.

„Analiziranjem DDoS napada na telekomunikacione kompanije i banke, ustanovljeno je da su upravo kompanije u finansijskom i telekomunikacionom sektoru glavne mete DDoS napadača. U određenim slučajevima, DDoS napadi predstavljaju „dimnu zavesu“ za prikrivanje drugih sajber napada koji se odvijaju u istom trenutku. Zbog toga, sektori koji su veoma ranjivi moraju imati ozbiljnu i sveobuhvatnu zaštitu kako bi bili spremni da se izbore sa DDoS napadima. Pre svega je neophodno da IT stručnjaci razumeju kolika opasnost preti od ovih napada i da zatim izaberu adekvatno bezbednosno rešenje”, izjavio je Jevgenij Vigovski (Evgeny Vigovsky), direktor sektora za zaštitu od DDoS napada u kompaniji Kaspersky Lab.

U slučaju DDoS napada, program Kaspersky DDoS Protection omogućuje kompanijama da privremeno preusmere saobraćaj na alternativne kanale, pri čemu saobraćaj tada prolazi kroz filtere za prečišćavanje koji odvajaju štetne i lažne zahteve od legitimnog saobraćaja. To znači da korisnici mogu bezbedno da koriste uslugu ili veb stranicu čak i ako je u toku dugotrajan i snažan napad.