U današnje vreme kompanije više nego ikada imaju potrebu za informacijama o ponašanju potrošača, njihovim interesovanjem za određenim proizvodom, posećenosti određene lokacije, kao i mnogim drugim informacijama koje bi dovele do što boljeg poslovanja usled minimalnih odstupanja.

Neka od pitanjana koja bi svaka kompanija volela da ima odgovor su:

  • Koliko klijenata je poseti objekat?
  • Kako se osoblje odnosi prema klijentima?
  • D a li je kampanja privukla više klijenata nego obično?
  • U kojoj filijali je gužva?

Posedovanjem jedne ili više MOBOTIX kamera sa integrisanom analitikom “Mx Analytics” moguće je odgovoriti na ova pitanja.  U pitanju je funkcija analiziranja slike koja omogućava kameri da automatski detektuje pokrete ljudi i objekata u oblasti koja se nadgleda i na ovaj način prikuplja statističke podatke koji se koriste za odgovore na pomenuta pitanja. Mx Analytics se sastoji od dva ključna elementa, koridori i “Heatmaps”. Heatmaps je jedan od alata koji je kreiran u svrhu, praćenja kretanja ljudi na slici i ostavljajući tragove kretanja (najposećeniji predeli su označeni crvenom bojom dok najslabiji plavom).

U slučaju potrebe za opširniju analizu koja pored pomenutih statističkih podataka sadrži I dodatne podatke koji se mogu upoređivati na procentualnom nivou onda se upotrebljava GekkoAnalytic Software za digitalnu analizu . Software prikuplja podatke sa svake kamere I skladišti ih u svoju bazu iz koje se vrše određena analitička poređenja bilo da je u pitanju broj ljudi koji su ušli ili izašli iz objekta, koliko je ljudi u objektu trenutno, koliko ljudi je ove nedelje više/manje posetilo određeni objekat ili deo objekta u odnosu  na predhodnu nedelju ili više predhodnih nedelja.

Kompletan sistem je zamisljen tako da posetioci ni u jednom trenutku ne primećuju kamere što bi ih možda navelo na promenu ponašanja usled čega bi se I statistika neznatno promenila.