Generali Osiguranje Srbija, generalni pokrovitelj 85. Medjunarodnog Sajma poljoprivrede i lider u regionu u oblasti digitalizacije procesa i proizvoda, predstavio je novinu na domacem trzištu osiguranja – aplikaciju za procenu šteta na usevima i plodovima.

Aplikacija, koja predstavlja pocetnu fazu Generali Agro projekta, kreirana je u saradnji sa instituom BioSense koji je u ovoj oblasti medju vodecim u Evropi. Osnovne prednosti aplikacije su efikasnija procena i obrada šteta na usevima i plodovima, definisanje lokacije oštecenih parcela, provera vrste useva i površina parcela i pracenje statusa obrade šteta.

“Generali Osiguranje, kao kompanija kojoj je klijent u centru poslovanja, se uvek trudi da razvija svoje usluge i klijentima pruzi još bolji servis. Brza, preciznija i pouzdanija procena šteta na usevima i plodovima je za naše poljoprivrednike od izuzetnog znacaja posebno u ovom periodu kada se usled grada desi veliki broj šteta na relativno velikom podrucju” – rekao je Sava Bogicevic, direktor Tehnicke direkcije i najavio dalju saradnju sa Biosense institutom i kreiranje digitalne platforme koja ce pruziti dodatne servise poljoprivrednicima kao što su vremenska prognoza za parcelu, agro saveti, satelitski i snimci dronom, ali i vršiti automatsku procenu stanja useva, omoguciti dobijanje preporuka za dalje agro-tehnicke mere, procenu prinosa, kao I eventualnog umanjenja prinosa usled vremeskih uslova.

“Digitalna platforma ce omoguciti poljoprivrednicima da na osnovu satelitskih snimaka i drugih podataka sami odaberu optimalno osiguravajuce pokrice za svoje useve. Takodje, oni ce moci sami da fotografišu i uz pomoc specijalnih aplikacija koje ce biti dostupne na platformi, sami izvrše uvidjaj štete. Sve ovo ce rezultirati preciznijim i pouzdanijim procenama šteta, kao i jeftinijim osiguranjem s obzirom da se smanjuju troškovi preuzimanja rizika” – dodao je Sava Bogicevic.

Generali Osiguranje Srbija ima vodecu poziciju u osiguranju poljoprivrede zahvaljujuci jedinstvenim pokricima, kao što su osiguranje useva od suše i gubitka prihoda, azurnosti u isplati šteta, mrezi specijalizovanih regionalnih agromenadzera, kao i upotrebi novih tehnologija. Cilj kompanije je da uvodjenjem novih tehnologija poveca zadovoljstvo svojih klijenata i bitno unaprediti procese utvrdjivanja stanja useva i plodova pre zakljucenja ugovora o osiguranju, tokom trajanja osiguranja i nakon nastanka štete.