Rezultati Epsonovog istraživanja o realnosti klimatskih promena u svetuRezultati Epsonovog istraživanja o realnosti klimatskih promena u svetu

Kompanija Epson je sprovela drugi program Barometar klimatske stvarnosti i rezultati pokazuju da ljudi širom sveta sve više preduzimaju lične akcije da bi sprečili klimatske promene. Iako svetska ekonomija sve više skreće pažnju sa rešavanja ovih izazova, istraživanje pokazuje da su klimatske promene i dalje najvažnije pitanje za mnoge ljude.

Iako su prošle godine bile izuzetno uticajne na klimu, istraživanje takođe pokazuje da ljudi imaju sve veću nadu da će se klimatska katastrofa moći sprečiti tokom njihovog života. Međutim, podaci takođe ukazuju na značajne razlike u percepciji klimatskih promena, koje su uticaja faktora poput ekonomskog statusa i starosti.

Prema najnovijim rezultatima istraživanja kompanije Epson, ljudi širom sveta sve više preduzimaju lične akcije da bi sprečili klimatske promene. Iako su ekonomski problemi i dalje glavna briga ljudi, klimatske promene se nalaze vrlo blizu na listi prioriteta. Međutim, uprkos ovome, istraživanje pokazuje da ljudi imaju sve veću nadu da će se klimatska katastrofa moći sprečiti tokom njihovog života.

Dublja analiza pokazuje da postoje značajne regionalne razlike u percepciji klimatskih promena, sa većim optimizmom u zemljama u razvoju nego u najrazvijenijim ekonomijama. Ova razlika u optimizmu može biti posledica različitih ekonomskih faktora i starosti ispitanika.

Rezultati istraživanja kompanije Epson pokazuju da su najstarije i najmlađe starosne grupe najviše zabrinute zbog klimatskih promena. Oni od 55 godina i stariji smatraju klimatske promene kao najveći globalni problem, dok ih grupa starosti od 16 do 24 godine stavljaju na drugo mesto.

Ovaj rezultat pokazuje da starost igra važnu ulogu u percepciji klimatskih promena i potiče na potrebu za podizanjem svesti i promenama kako bi se sprečila klimatska katastrofa. Yasunori Ogawa, globalni predsednik kompanije Epson, izjavio je da Epson posvećuje značajne resurse poboljšanju kvaliteta života i životne sredine, te da se nada da će rezultati istraživanja pomoći vladama, industrijama i pojedincima da ulože više napora u sprečavanje klimatske katastrofe.

Rezultati istraživanja kompanije Epson pokazuju da ljudi širom sveta sve više preduzimaju lične akcije da bi sprečili klimatske promene, iako se čini da ovaj optimizam nije u skladu sa klimatskom stvarnošću. Međuvladino telo za klimatske promene (IPCC) je saopštilo da klimatske promene koje je izazvao čovek opasno narušavaju prirodu i utiču na živote milijarda ljudi širom sveta.

Ovogodišnji klimatski događaji na svim kontinentima su potvrdili ovu izjavu, uključujući decenijama duge „mega-suše” u Africi i Južnoj Americi, brzo zagrevanje Arktika i Antarktika, smrtonosne poplave u Aziji i Australaziji, do sada neviđene temperature u celoj Evropi i nestajanje jezera u Severnoj Americi. Dr. Tara Shine, naučnica u oblasti zaštite životne sredine, izjavila je da je ovaj optimizam potreban da bi se ljudi motivisali da preduzmu korake u vezi s klimom.

Izjavila je da dugoročno planiranje i omogućavanje ljudima da preduzimaju korake u vezi s klimom su najuticajnije mere koje zemlje mogu preduzeti kako bi održale optimizam u vezi s klimom, smanjile zagađenje ugljendioksidom i izgradile otpornost na klimatske uticaje. Ona takođe ističe da imamo dužnost prema mlađim generacijama da osiguramo da ostavljamo planetu u boljem stanju nakon decenije uništavanja.