Kompanija Intel danas je prijavila rezultate poslovanja za celokupnu 2015. godinu, pri čemu ukupan godišnji prihod iznosi 55.4 milijardi dolara, operativna dobit iznosi 14,0 milijardi, neto dobit 11,4 milijardi, a zarada po akciji (EPS) iznosi 2,33 dolara. Kompanija je ostvarila približno 19,0 milijardi u gotovini od operacija, isplatila dividende u iznosu od 4,6 milijardi dolara i iskoristila 3,0 milijarde za otkup 96 miliona akcija.

Intel
Intel

Za četvrti kvartal, kompanija Intel je prijavila prihod od 14,9 milijardi dolara, pri čemu operativna dobit čini 4,3 milijarde, neto dobit 3,6 milijarde, a zarada po akciji 74 centa. Kompanija je generisala približno 5,4 milijardi u gotovini od operacija, isplatila dividende u iznosu od 1,1 milijardu i iskoristila 525 miliona dolara da otkupi 17 miliona akcija.

„Rezultati koje smo postigli u četvrtom kvartalu obeležili su jaku završnicu godine i u skladu su sa očekivanjima,” rekao je Brajan Krzanič (Brian Krzanich), izvršni direktor kompanije Intel. „Rezultati iz 2015. godine pokazuju da se Intel razvija i da naša strategija daje rezultate. Ove godine ćemo nastaviti sa rastom tako što ćemo ulagati u infrastrukturu koja je stub sve pametnijeg i povezanijeg sveta.”

Ključni godišnji poslovni trendovi

  • Grupa Client Computing ostvarila je prihod od 32,2 milijarde dolara, za 8 odsto niži u odnosu na 2014. godinu
  • Grupa Data Center ostvarila je prihod od 16,0 milijardi dolara, za 11 odsto više u odnosu na 2014. godinu
  • Prihodi Internet of Things grupe iznose 2,3 milijarde dolara, za 7 odsto više u odnosu na 2014. godinu
  • U segmentu Software and services prihodi su bili 2,2 milijarde, za 2 odsto niži u odnosu na 2014. godinu
  • Prihod Non-Volatile Memory Solution grupe je porastao za 21 odsto u odnosu na 2014. godinu

Ključni poslovni trendovi četvrtog kvartala

  • Grupa Client Computing ostvarila je prihod od 8,8 milijardi dolara, za 3 procenta sekvencijalnog uvećanja i 1 odsto umanjenja u odnosu na prethodnu godinu
  • Prihodi Data Center grupe iznose 4,3 milijarde dolara, za 8 procenata sekvencijalnog uvećana i 5 procenata uvećana u odnosu na prethodnu godinu
  • Prihodi Internet of Things grupe iznose 625 miliona dolara, 8 procenta uvećana sekvencijalno i 6 odsto uvećanja u odnosu na prethodnu godinu
  • U segment Software and services prihodi su 543 miliona, 2 procenta sekvencijalnog umanjenja i 3 procenta umanjenja u odnosu na prethodnu godinu
  • Prihodi Non-Volatile Memory Solution grupe je sekvencijalno nepromenjen za 10 procenata uvećanja u odnosu na prethodnu godinu
Finansijsko poređenje  
Godišnje  
   2015 2014 vs. 2014  
Prihod 55,4 milijardi 55,9 milijardi Umanjenje za 1%  
Bruto margina 62,6% 63,7% Umanjenje 1.1 poen  
R&D and MG&A 20,1 milijardi 19,7 milijardi Uvećanje 2%  
Operativna dobit 14,0 milijardi 15,3 milijardi Umanjenje 9%  
Stopa poreza 19,6% 25,9% Umanjenje 6,3 poena  
Neto dobit 11,4 milijardi 11,7 milijardi Umanjenje 2%  
Zarada po akciji 2,33 dolara 2,31 dolar Uvećanje 1%  
Finansijsko poređenje  
Kvartalno u odnosu na prethodnu godinu  
  Q4 2015 Q4 2014 vs. Q4 2014  
Prihod 14,9 milijardi 14,7 milijardi Uvećanje za 1%  
Bruto margina 64,3% 65,4% Umanjenje za 1.1 poen  
R&D and MG&A 5,2 milijardi 5,0 milijardi Uvećanje 4%  
Operativna dobit 4,3 milijarde 4,5 milijarde Umanjenje 3%  
Stopa poreza 16,0% 21,4% Umanjenje 5,4 poena  
Neto prihod 3,6 milijardi 3,7 milijardi Umanjenje 1%  
Zarada po akciji 74 centi 74 centi isto  
Finansijsko poređenje
Kvartalno sekvencijalno
  Q4 2015 Q3 2015 vs. Q3 2015
Prihod 14,9 milijardi 14,5 milijardi Uvećanje 3%
Bruto margina 64,3% 63,0% Uvećanje 1,3 poena
R&D and MG&A 5,2 milijardi 4,8 milijardi Uvećanje 8%
Operativna dobit 4,3 milijarde 4,2 milijarde Uvećanje 3%
Stopa poreza 16,0% 26,9% Umanjenje 10.9 poena
Neto prihod 3,6 milijarde 3,1 milijarde Uvećanje 16%
Zarada po akciji 74 centa 64 centi Uvećanje 16%