Grupa za analizu i kreiranje javnih poltika (GAJP), Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) i ICT HUB u okviru Nedelje parlamentarizma organizuju od 11. do 13. novembra 2016. godine prvi #HackingPolitics hakaton u želji da kreativnom i pametnom upotrebom tehnologije i interneta politiku učinimo dostupnijom i političke procese otvorenijim za učešće građana.

#HackingPolitics hakaton je zamišljen kao susret donosioca odluka, aktivista, nevladinog sektora, novinara i IT zajednice,  s ciljem da iznedri održiva digitalna rešenja koja će politiku u Srbiji učiniti transparentnijom, političke procese otvorenijim i povećati nivo učešća građana u procesu donošenja odluka i kreiranju javnih politika, oslanjajući se na potencijal informacionih tehnologija.

Fokus hakatona su otvoreni podaci, digitalno političko učešče i komunikacija između građana sa njihovim politički izabranim predstavnicima i političkim institucijama. Tokom 48 sati učesnici će kreirati svoja digitalna rešenja uz podršku mentora. Žiri će na kraju događaja odlučivati o pobedniku a spremili smo i prigodne nagrade.

 

Nedelja Parlamentarizma predstavlja seriju događaja koji za cilj imaju bolje povezivanje i upoznavanje građana i građanki Srbije sa radom Narodne skupštine. Cilj je da se serijom razlicitih događaja otvori prostor za debate o učešću građana u demokratskim procesima, značaju otvorenosti parlamenta kao institucije, kao i različitim načinima komunikacije između građana i njihovih direktno izabranih predstavnika. U pitanju je projekat Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (crta.rs) i Narodne skupštine Republike Srbije.
Ideja za hakaton nastala je na prvom Techfugees hakatonu u Beogradu koji je za cilj imao uključivanje IT i startap zajednice u kreiranje tech rešenja koja treba da pomognu izbeglicama i onima koji im pomažu – www.techfugeesbelgrade.com