DDOS napadi

Sajber kriminalci nekada koriste DDoS napade kako bi skrenuli pažnju kompanija dok hakeri sprovode druge kriminalne aktivnosti u pozadini, jedan je od rezultata istraživanja* koje su sprovele kompanije Kaspersky Lab i B2B International. Više od polovine kompanija koje su bile obuhvaćene istraživanjem (56 odsto) bilo je uvereno da su DDoS napadi korišćeni kao paravan za neki drugi oblik sajber kriminala, a čak 87 odsto kompanija izjavilo je da su bile žrtve ciljanih napada.
Istraživanje kompanije Kaspersky Lab o IT bezbednosnim rizicima u 2016. godini ukazuje na činjenicu da je u situacijama kada su kompanije bile žrtve sajber kriminala, DDoS napad obično korišćen kao taktika za sprovođenje drugog napada (29 odsto). Na primer, čak 26 odsto kompanija koje su doživele gubitak podataka usled ciljanog napada, navele su da je DDoS imao veliki doprinos u tome. Takođe, 56 odsto predstavnika kompanija smatra da su DDoS napadi korišćeni kao „dimna zavesa“ za prikrivanje drugih kriminalnih aktivnosti.

Kirill Ilganaev, direktor sektora za zaštitu od DDoS napada u kompaniji Kaspersky Lab, objasnio je zbog čega su DDoS napadi privlačni kriminalcima kao deo kriminalne taktike. „DDoS sprečava kompanije da izvršavaju normalne aktivnosti tako što blokira njihove interne ili javne usluge. To naravno predstavlja ozbiljan problem za kompanije, kao i za njihove IT timove, koji pokušavaju da reše problem što je pre moguće, kako bi poslovanje moglo da bude nastavljeno. Zbog toga se DDoS može koristiti ne samo kao jednostavan način za napad na kompaniju, već i kao paravan za sprovođenje nekih drugih i ozbiljnijih kriminalnih aktivnosti”.
Istraživanjem je ustanovljeno da su kompanije, u slučajevima kada su DDoS napadi korišćeni kao paravan za druge aktivnosti, bile suočene pretnjama kao što su krađa podataka preko mobilnih uređaja (81 odsto), aktivnosti konkurentskih kompanija (78 odsto), fišing prevare (75 odsto), pa čak i maliciozne aktivnosti zaposlenih u kompaniji (75 odsto). Većina kompanija (87 odsto) bile su takođe žrtve ciljanih napada.

Ilganaev je dodao: „Istraživanje ukazuje na to da se DDoS napadi često podudaraju sa drugim pretnjama. Kompanije zbog toga moraju biti upoznate sa celokupnim ekosistemom sajber pretnji i pripremljene za odbranu od najrazličitijih kriminalnih aktinvosti. Nemogućnost da se izbore sa pretnjama može prouzrokovati ogromne gubitke, pored problema kao što je zastoj u radu i gubitak reputacije. Kompanije moraju da koriste pouzdano rešenje za zaštitu od DDoS napada kako bi pomogli IT stručnjacima da se fokusiraju na potencijalne skrivene pretnje”.

Kako bi pomogao kompanijama da se odbrane od sve veće pretnje koju predstavljaju DDoS napadi, bezbednosno rešenje Kaspersky DDoS Protection pruža potpunu i integrisanu zaštitu kompanijama u svim fazama napada.