Kompanija Halcom, koja je pionir u oblasti razvoja savremenih rešenja za platne sisteme u srednjoj i jugoistočnoj Evropi, ovih dana slavi 25 godina rada.

Međunarodno preduzeće koje agilnom metodologijom inovativno razvija proizvode i usluge za finansijske ustanove, prisutno je na 8 tržišta EMEA, a rešenja su implementirana u više od 70 banaka i 3 centralne banke i klirinške kuće. Halcom-ovi stručnjaci svoje poznavanje platnih sistema, tehničko znanje i dugogodišnja iskustva pretvaraju u napredna rešenja, proizvode i usluge.

Svaka uspešna priča počinje dobrom idejom. Svoju poslovnu ideju ostvario je Matjaž Čadež, osnivač i dugogodišnji vlasnik preduzeća Halcom. Četiri godine nakon osnivanja, tadašnja Halcom Informatika, zajedno sa danskim partnerom Belle Systems, postavlja prvi internet sistem za Telekom Slovenije – Siol, što je za ljubljansko IT preduzeće značilo snažnu referencu i početak rasta i širenja. Godinu dana kasnije su samostalni preduzetnici kod NLB-a, kao prvi korisnici Halcom-ovog rešenja Hal E-Bank, počeli da koriste elektronsko bankarstvo.

To je bilo prvo rešenje elektronskog bankarstva u Sloveniji, a istovremno i jedno od prvih u svetu koje je funkcionisalo na bazi pametnih kartica. Preduzeće je uspešno definisalo svoju viziju i u narednim godinama nastavilo sa probijanjem na tržišta zahvaljujući implementaciji žiro kliringa u svim slovenačkim bankama i rezultovalo pobedom na međunarodnom konkursu za implementaciju žiro kliringa u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

Osim toga, osnovana je i sertifikaciona agencija za izdavanje digitalnih potvrda, elemenata zaštite za pristup bankarskim rešenjima ili drugim portalima. Preduzeće nije proširilo samo proizvodni portfolio, već i portfolio tržišta. Prvo se to dogodilo sa osnivanjem pridruženih kćerinskih preduzeća u Sarajevu i Beogradu. Među prvima u Sloveniji Halcom je razvio rešenja za podršku digitalizaciji preduzeća i implementirao ih sa rešenjima na temu razmene e-faktura preko svojih postoječih proizvoda u NLB-u i Abanci. Halcom je i dalje pratio korisnike i visok rast pametnih telefona i 2011. godine uspešno lansirao prvu mobilnu banku u Raiffeisen banci Kosovo. U godinama koje su usledile preduzeće je predstavilo novu generaciju rešenja za e-bankarstvo Hal E-Bank, naprednu transakcijsku, prodajnu, uslužnu i komunikacionu platformu koja podržava različite kanale distribucije.

U određenoj fazi rasta preduzeća, osnivač preduzeća mora da izgradi strukturu koja više ne zavisi u tolikoj meri od njega samog. Tako je 2011. godine preduzeće prešlo u ruke Marka Šege koji je uspešno vodio preduzeće do maja 2014. godine, kada je za glavnog izvršnog direktora i člana upravnog odbora Halcoma postavljen Marko Valjavec. Njegovim dolaskom preduzeće je dobilo osobu sa dugogodišnjim međunarodnim rukovodećim iskustvima u preduzećima koja deluju u oblasti pametnih procesnih aplikacija za poslovno-kritične odnose sa klijentima i automatizacije poslovanja u finansijskim procesima. Marko Valjavec je, naime, više od 15 godina radio za preduzeća iz oblasti razvoja programske opreme u SAD i na tržištima EMEA.

I 2016. godina je bila prekretnica za Halcom. Osim uspešnog lansiranja rešenja za zaštitu od zloupotreba u okviru digitalnih bankarskih rešenja, dobio je i novog vlasnika, američku kompaniju Emphasys Software, deo kanadske grupe Constellation Software, koja obuhvata široku paletu programskih rešenja i sličnih usluga u javnom i privatnom sektoru.

Halcom je trenutno vodeći evropski provajder tehnoloških rešenja za platne sisteme na tri kontinenta. Prisutan je na 8 tržišta u srednjoj i jugoistočnoj Evropi, u Africi i na Bliskom Istoku, a rešenja su implementirana u više od 70 banaka i 3 centralne banke i klirinške kuće. U Halcomu veruju u agilne pristupe, potragu za inovativnim rešenjima i stvaranje proizvoda koji korisniku obezbeđuju bezbedne, jednostavne za korišćenje i pouzdane elektronske platne usluge. U preduzeću je zaposleno 150 saradnika, sa prosekom od 32 godine starosti, a kao tim se stalno podmlađuje aktivnom saradnjom sa studentima i kojima znanje prenose iskusni saradnici.

 

Kakvi su ciljevi i pravci za budućnost?

Sa novim vlasnikom kompanija Halcom ima čvrstu finansijsku osnovu, znanje i organizacionu podršku. Zato može da se ciljano usmeri na razvoj proizvoda i usluga i dalji rast broja klijenata, kao i na regionalno širenje. Ključni fokus u narednom periodu biće na naprednim rešenjima digitalnog bankarstva i usklađenošću sa novom direktivom PSD2, rešenjima iz oblasti kliringa i vršenju plaćanja u realnom vremenu, kao i bezbednosnim elementima, kvalifikovanim digitalnim sertifikatima u oblaku, naravno u okviru postojećih i novih tržišta.

Marko Valjavec, glavni izvršni direktor Halcom-a je dodao: „Halcom je u prošlosti stvorio dobre temelje rada. Cilj je svakako nastaviti tu uspešnu priču o elektronskom bankarstvu i platnim sistemima. U oblastima u kojima smo pisali istoriju i u kojima imamo iskustva i reference, želimo da za naše korisnike pronađemo nova i inovativna rešenja koja danas možda još ne postoje ili nema ni svesti o njima kao izazovu.“Ovom razmišljanju o budućnosti Marko Valjavec dodaje: „Svakako želimo da se širimo i geografski povezujemo sa drugim domaćim i stranim preduzećima i omogućimo postojećim klijentima da rastu zajedno sa nama.“

 

Prilozi:

 

Povodom jubileja se prisećamo i najvećih prekretnica u uspešnom poslovanju:

 

* 1996 – Implementacija prvog internet sistema za Telekom Slovenije – Siol zajedno sa danskim partnerom Belle Systems a.d.

* 1997 – Razvoj prvog rešenja za elektronsko bankarstvo u Sloveniji i jednog od prvih u svetu koje koristi bezbednu proveru prisustva pametnim karticama na bazi tehnologije PKI (public key infrastructure)

* 1998 – Početak delovanja žiro kliringa za sve slovenačke banke u okviru Banke Slovenije

* 1999 – Osnivanje sertifikacione agencije za izdavanje digitalnih sertifikata

* 2000 – Halcom implementira komunikacionu infrastrukturu za delovanje žiro kliringa za sve 43 banke u BIH

* 2001 – Osnivanje prvog centra za iznajmljivanje programske opreme kao usluge u Sarajevu (SaaS)

* 2003 – Dobijanje priznanja „Zlatna gazela 2003″ za najbolje brzorastuće preduzeće u Sloveniji, a od agencije BVQI (Bureau Veritas Quality International) sertifikata za standard kvaliteta ISO 9001:2000

* 2004 – Halcom-ov sistem Hal E-Clearing/STEP2 slovenačkim bankama omogućio je povezivanje sa klirinškim sistemom cele Evrope preko Banke Slovenije

* 2007 – Halcom sa rešenjem Hal M-Payments (1-2-3 Plačam!) pobeđuje na izboru „Najbolja preduzetnička ideja 2006/07” u kategoriji inovativnih preduzetničkih ideja u konkurenciji poznatih i uspešnih preduzeća

* 2008 – Kompanija Halcom prema izboru novina „Dnevnik” dobija nagradu „Zlatna nit” za najboljeg poslodavca u kategoriji srednje velikih i velikih preduzeća

* 2009 – NLB i Abanka počinju svim svojim komitentima da nude Halcom-ovu uslugu razmene e-faktura preko svojih postojećih e-banking proizvoda

* 2010 – Zajedno sa srpskim provajderom telekomunikacionih usluga Telenor i sa četiri komercijalne banke, Halcom na tržište uvodi novu uslugu PlatiMo, koja omogućava savremeno, pouzdano i jednostavno plaćanje bilo kojim mobilnim telefonom

* 2011 – Uspostavljanje jedinstvenog sistema za razmenu faktura u elektronskom obliku. Halcom uspešno lansira prvu mobilnu banku u Raiffeisen banci Kosovo

* 2012 – Halcom dobija pun sertifikat „Porodično odgovorno preduzeće”, što znači da je briga preduzeća o zaposlenima na najvišem mogućem nivou

* 2013 – Halcom predstavlja novu generaciju rešenja za e-bankarstvo Hal E-Bank, naprednu transakcijsku, prodajnu, uslužnu i komunikacionu platformu koja podržava različite distribucione kanale

* 2015 – Američka privredna komora – AmCham Slovenija je Halcom-ov projekat Money Talks 2014, Advanced Skills Workshop prepoznala kao najbolju poslovnu praksu u izboru „Best of the Best 2015”. Halcom je krajem godine organizovao prvi finansijsko-tehnološki Hackathon u Adriatik regiji, kada su domaći i strani programeri razvijali dodatne funkcionalnosti za rešenje Hal mBills

* 2016 – Emphasys Software, deo Constellation Software grupe, postaje Halcom-ov većinski vlasnik; Na svojim ključnim tržištima Halcom lansira rešenja za zaštitu od zloupotreba u okviru digitalnih bankarskih rešenja