hisense laser tv

Hisense Europe, deo globalne Hisense grupe, nastavlja da gradi koncept kompanije koja uči, promovišući kulturu širenja znanja i podržavajući globalnu strategiju rasta cele grupe. Hisense Europe trenutno zapošljava oko 10.000 radnika, od čega 7.000 svake godine pohađa različite edukacije i obuke, u šta se ulaže skoro milion evra godišnje.

Stanka Pejanović, potpredsednica Hisense Europe, ističe da njihov cilj kao međunarodne grupe jeste da povežu različite poslovne kulture i osnaže zajednički korporativni identitet, razvijajući istovremeno kulturu kontinuiranog usavršavanja za postizanje poslovnih i strateških ciljeva, uz ulaganje u karijere i lični razvoj zaposlenih.

Hisense se trenutno nalazi u novoj fazi globalizacije koja postavlja nove izazove za pozicioniranje brenda, model rasta i razvoja, a obrazovanje i razvoj talenata igra ključnu ulogu u ovom procesu. Dr Lan Lin, predsednik Hisense grupe, navodi da je kompanija postavila tri nova ambiciozna cilja: podizanje brenda na viši nivo, uspostavljanje pojednostavljene i efikasnije organizacione strukture i formiranje ambicioznog globalnog plana razvoja talenata.

Hisense se takođe fokusira na održivi i niskougljenični razvoj kroz razvijanje nove infrastrukture i superiorne proizvodnje. Uz akviziciju Toshiba TV, Gorenja i Sandena, Hisense sada ima 66 kompanije i predstavništva van Kine, 23 centra za istraživanje i razvoj i 31 industrijski park širom sveta, sa ukupno blizu 100.000 zaposlenih.

Prognoze za prihod od prodaje Hisense grupe su veoma obećavajuće, sa očekivanjem da će se povećati sa 18,1 milijarde dolara u 2018. na 27 milijardi dolara u 2022. godini. Hisense se ističe konkurentnošću proizvoda, otpornošću lanca snabdevanja i naprednom proizvodnjom, sa Hisensovim B2B i B2C brendovima,