hologram

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Lukrecija Đeri rekla je u Zaječaru da je projekat „HERA“ od velike važnosti ne samo za Timočki region već i za celu Srbiju i dodala da će naše kulturno dobro, koje se nalazi na listi svetske kulturne baštine, biti prepoznatljivo na turističkom tržištu i pozicionirano zajedno sa ostalim kulturnim dobrima u jadranskom basenu.

Hera projekat: Hologram na Romulijani

Ona je na završnoj konferenciji projekta „HERA” održanoj u Narodnom muzeju Zaječara kazala da bi zadatak Ministarstva bio da se rekonstruišu tri kule na arheološkom lokalitetu Gamzigrad Romulijana i da se izgradi multimedijalni centar koji imati informativni i edukativni karakter.

Cilj je bio da se na licu mesta vidi kako je izgledala Galerijeva palata kroz 3D multimedijalnu projekciju, rekla je Đeri.

U planu je izrada žiga HERA, odnosno brenda koji bi bio prepoznatljiv i koji bi povezivao sve lokalitete obuhvaćene projektom i tako ih kao jedinstven proizvod pozicionirao na turističkom tržištu, zaključila je Lukrecija Đeri.

Hera projekat: Hologram na Romulijani

Projektom je predviđeno unapređenje ukupnog turističkog iskustva na lokalitetu Gamzigrad Romulijana, korišćenjem najsavremenije tehnologije u interpretaciji kulturnog nasleđa.

Novina je da turisti kroz sistem hologramskih projekcija, interaktivnih panela i kompjuterskih animacija mogu da upoznaju i dožive rimsku dvorsku arhitekturu.

Projekt „Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasleđu regiona Jadranskog mora“, ima ukupnu vrednost od 8,8 miliona evra, a u projektu sarađuje 19 partnera iz 8 država: Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Albanije i Grčke.