Tema narednog predavanja Horizont četvrtkom biće primeri dobrih praksi u pristupanju međunarodnim fondovima i pisanju projekata.

U četvrtak, 29. marta, u prostorijama Naučnog kluba Centra za promociju nauke, Kralja Petra 46, od 14 do 16 časova razgovaraće se o programu Horizont 2020. U okviru događaja Horizont četvrtkom  tema predavanja biće „Kako do uspešnog projekta?”

Ukoliko želite da prisustvujete ovom predavanju, neophodno je da potvrdite svoje prisustvo slanjem elektronske prijave.

Događaj možete pratiti na Youtube stranici Centra za promociju nauke.

HORIZONT ČETVRTKOM

Kako do uspešnog projekta?

Četvrtak, 29. mart, od 14 do 16 časova

Govope:

dr Milica Pojić, pomoćnica direktora za međunarodnu saradnju i naučna savetnica Naučnog instituta za prehrambene tehnologije Univerziteta u Novom Sadu

prof. dr Vasilije Petrović, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Univerzitet u Novom Sadu