huawei

Kompanija Huawei i UNESCO najavili su pokretanje projekta Otvorenih škola za sve (TeOSS) u Gani, Etiopiji i Egiptu, sa ciljem digitalnog osposobljavanja učenika i nastavnika veštinama potrebnim za korišćenje postojećih i novih digitalnih alata za postizanje maksimalnih rezultata u učenju. 

U skladu sa četvrtim ciljem održivog razvoja Ujednjenih nacija koji se odnosi na kvalitetno obrazovanje, TeOSS će služiti kao osnova za pokretanje digitalne transformacije obrazovnog sektora. Projekat će podržati tri zemlje članice Uneska u izgradnji otpornih obrazovnih sistema koji mogu da premoste globalne probleme kao što je pandemija virusa COVID-19.

Pored povezivanja škola, projekti TeOSS obezbediće obuku za nastavnike i učenike o korišćenju digitalnih alata, uspostaviće onlajn platforme za povezivanje školskog i online učenja i razviti digitalne nastavne planove i programe kojima se može pristupiti sa daljine bez nadzora. TeOSS je usklađen sa domenom Tech4Edu Huawei inicijative za digitalnu inkluziju TECH4ALL, koja teži podsticanju jednakosti i kvalitetu obrazovanja uz tehnologiju.

„Digitalne platforme koje će kreirati Otvorene škole za sve sa omogućenom tehnologijom znače da učenje nikada ne treba da stane – šta god da nosi budućnost“, rekao je Kevin Zhang, direktor marketinga odeljenja za IKT infrastrukturu kompanije Huawei.

Projekat TeOSS od ključnog je značaja za digitalizaciju obrazovanja i podsticanje ravnopravnog i inkluzivnog pristupa učenju.