human synergistics

Human Synergistics Srbija obeležava svoj 15. rođendan na tržištu Srbije i regiona, kao vodeća kompanija specijalizovana za razvoj metodologije i primenu alata u oblasti organizacionog razvoja. Prvi u regionu sa fokusom na organizacionu kulturu, uticaj lidera i grupnu dinamiku inicirali su i podržali mnoge organizacije u njihovim težnjama da budu produktivnije, uspešnije i značajnije u svom okruženju.

Osnovan 1971. godine u Čikagu, Human Synergistics International je pionir inovacija u organizacionom razvoju. Danas ima čak 19 kancelarija širom sveta, a lokalna u Srbiji sa sedištem u Beogradu jedina je u našem regionu.

U prethodnih 50 godina više od 8 miliona ispitanika učestvovalo je u izradi metodologija za unapređenje organizacija, timova i pojedinaca. Preko 3.100 akreditovanih konsultanata, kao deo ovog internacionalnog tima, svakodnevno pomaže kompanijama da podrže svoje zaposlene i povećaju učinak usredsređujući se na razvoj konstruktivnih ponašanja.

U našem regionu ova kompanija sarađuje sa različitim organizacijama i pojedincima, uključujući poslovni, javni i neprofitni sektor, zatim sa stručnjacima iz oblasti ljudskih resursa, organizacionog razvoja, internim i eksternim konsultantima i obrazovnim institucijama.

Human Synergistics Srbija specijalizovao se u merenju i razvoju organizacione kulture i klime, uticaja lidera i menadžera, sinergije timova, kao i stilova ponašanja pojedinaca. Metode koje koriste baziraju se na preko 30 proizvoda i alata prilagođenih našem tržištu, uključujući i globalno prepoznat OCI® (Organizational Culture Inventory®) – Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture. Ovaj alat pomaže organizacijama da procene, razumeju i unaprede svoju kulturu, razumeju kako ona funkcioniše, šta zaista podrazumeva i kakav uticaj ima.

Od svog osnivanja na našim prostorima pre 15 godina preko 3.000 lidera i 250 organizacija ukazalo je svoje poverenje Human Synergistics-u u Srbiji kako bi bolje razumeli ono što im je ranije bilo neshvatljivo i nemerljivo. Obezbeđujući tačne i metodološki proverene informacije, Human Synergistics pomaže organizacijama da upravljaju svojom sadašnjošću i da oblikuju razvoj i unapređenja u budućnosti.