IBM

Nikola će u IBM-u biti zadužen za sve prodajne aktivnosti, uključujući celokupan portfelj IBM-ovih proizvoda i usluga. On će nastaviti da pruža podršku lokalnoj zajednici i IBM-ovim poslovnim partnerima i korisnicima u projektima digitalne transformacije poslovanja i stvaranja usluga dodatne vrednosti, kao i inovacija utemeljenih na tehnološkim rešenjima, poput veštačke inteligencije (AI), računarstva u oblaku (Cloud), blockchaina i rešenja iz oblasti bezbednosti.

Nataša Sekulić , dosadašnja direktorka IBM-a za Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru i Albaniju, imenovana je na funkciju direktora za razvoj poslovanja u IBM Centralna i Istočna Evropa.

Tokom 10-godišnje karijere u IBM, Nikola je bio na različitim rukovodećim pozicijama u oblasti prodaje i softvera u IBM Srbija i u regionu Jugoistočne Evrope. Nikola je diplomirani Master ekonomije.