Kompanija IBM je i ove godine organizuje „IBM Corporate Service Corps“ misiju u Srbiji.

Program IBM Corporate Service Corps pokrenut je 2008. godine sa ciljem da okupi najbolje stručnjake kompanije IBM koji će, bez nadoknade, raditi na rešavanju problema u različitim poslovnim, vladinim i nevladinim organizacijama u zemljama u razvoju. Fokus ovog programa je na oblasti u kojima se prepliću poslovni sektor, tehnologije i potrebe društva.
Ove godine, 11 stručnjaka kompanije IBM koji dolaze iz pet različitih država (SAD, Indija, Filipini, Argentina i Singapur) sarađivaće tokom mesec dana sa tri nevladine organizacije u Beogradu. Problemi koje će rešavati u vezi su sa privlačenjem stranih investicija, podsticanjem razvoja IT sektora i razvoja strategije i unapređenjem poslovnog okruženja.

Tim stručnjaka iz oblasti biznisa i tehnologije koristiće se najnovijim i najefikasnijim metodologijama kako bi postigao ove ciljeve, koristeći najnovije i najbolje primere iz oblasti marketinga, ljudskih resursa, finansija i projektnog menadžmenta.

Zadovoljstvo nam je da, drugu godinu zaredom, poželimo dobrodošlicu Corporate Service Corps misiji u Srbiji. Ova misija će upotpuniti naše svakodnevne aktivnosti i pružiti pravu sliku naše posvećenosti lokalnoj zajednici. Corporate Service Corps misija obezbeđuje ekspertizu neprofitnim, vladinim i nevladinim organizacijama na istom nivou kao što je mi obezbeđujemo komercijalnim preduzećima. Posvećeni smo poboljšanju kvaliteta života na područjima sa najvećim potencijalom za razvoj, kao što je Srbija.“, kaže Nataša Sekulić, direktor IBM-a za Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju.

IBM će sarađivati sa tri nevladine organizacije na tri ključna projekta:

  • Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)

Koristeći globalno znanje i iskustvo koje IBM ima, članovi misije Corporate Service Corps sarađivaće sa organizacijom NALED na razvoju strateškog okvira za uvođenje e-uprave u Srbiji, uključujući razrađivanje plana delovanja i vremenskog rasporeda njegovog sprovođenja. Ovaj plan će pomoći uspostavljanju regulatornih osnova za razvoj novih e-usluga i popularizacije e-uprave među građanima, kao i u privredi, što će direktno doprineti stvaranju okruženja koje stimuliše razvoj biznisa.

  • Nova Iskra

Cilj saradnje sa organizacijom Nova Iskra jeste preispitivanje i unapređivanje postojeće komunikacione, marketinške i prodajne strategije u okviru  projekta FOLKK  koji predstavlja brend koji spaja lokalno nasleđe tradicionalnih zanata sa idejama najistaknutijih dizajnera iz regije, kao potencijalna promena kursa pri targetiranju ciljnih grupa.

  • Impact Hub (IHB)

Impakt Hab Beograd radi na izgradnji „Mape razvoja poduhvata“ (Venture Growth Map), koja nudi bolje praćenje poslovnih usluga Impakt Haba poput inkubacije, akceleracije i digitalnog marketinga.  Ovaj proizvod prilagođen je potrebama preduzetnika/preduzeća na različitim nivoima razvoja iz različitih oblasti. Fokus angažmana kompanije IBM obuhvata kreiranje dijagrama procesnog menadžmenta za „Mapu razvoja poduhvata“. Tim IBM-a pružiće podršku u obezbeđivanju efikasnog instrumenta za kratkoročne i dugoročne aktivnosti preduzeća koja posluju pri Impakt Habu. Kreiranja ovakve “mape razvoja poduhvata” Impakt Hab će  moći da upravlja preduzetničkim ciklusom na održiv i efikasan način i uspostavi stalno prikupljanje informacija od značaja za preduzetnike.Tokom trajanja ove misije, tim eksperata kompanije IBM sarađivaće sa nevladinim organizacijama u njihovoj centrali, funkcionišući kao jedinstven tim. Po završetku misije, IBM će isporučiti svoje usluge ovim odabranim organizacijama u cilju doprinosa razvoja i podsticanja inovacija u Srbiji.

Do početka ove godine, u Corporate Service Corps misijama, organizovanim u 38 država širom sveta, učestvovalo je 2.800 eksperata kompanije IBM iz više od 60 različitih država. Ovaj podatak čini CSC projekat jednim od najvećih pro bono programa usmerenih na rešavanje problema u svetu.