Kompanija IBM (NYSE:IBM) objavila je otvaranje globalnog centra za Watson Internet of Things (IoT) u Minhenu. Predstavljen je i niz novih ponuda, mogućnosti i partnerskih ekosistema, osmišljenih da osnaže kognitivno računarstvo na milijardi povezanih uređaja, senzora i sistema koji obuhvataju IoT. Ova nova ponuda dostupan je preko IBM Watson IoT Cloud-a, globalne platforme kompanije za programere i kompanije koje koriste IoT.

 

Kompanija IBM odlučila je da u Minhenu (Nemačka) bude globalni centar za njenu novu Watson IoT jedinicu, kao u za svoj prvi evropski Watson inovacijski centar. Okruženje kampusa će objediniti preko 100 IBM programera, konsultanata, istraživača i dizajnera koji će još prisnije sarađivati sa klijentima i partnerima, a služiće i kao inovacijska laboratorija za naučnike koji se bave obradom podataka, inženjera i programera koji prave novu klasu povezanih rešenja u oblasti u kojoj se susreću kognitivno računarstvo i IoT. Centar  će podsticati inovacije i saradnju među klijentima, partnerima i IBM istraživačima kako bi se otvorile nove prilike za porast IoT. Ovo predstavlja najveću investiciju kompanije IBM na tle Evrope u više od poslednjih dve decenije.

IBM zgrada u mestu Petah Tikva

IBM će isporučiti i Watson API i servise na Watson IoT Cloud platformi da bise ubrzao razvoj kognitivnih IoT rešenja i servisa, pomažući klijentima i partnerima da iskoriste rastući obim i raznovrsnost podataka u fizičkom svetu koji svakog dana postaje sve digitalniji.

 

Sa ovim potezima, klijenti start-up organizacije, akademska zajednica i robusni ekosistem IoT partnera, od proizvođača proizvoda zasnovanih na silikonu do finalnih proizvoda ili pružalaca usluga fokusiranih na industriju, imaće direktan pristup otvorenoj IBM IoT platformi zasnovanoj na cloud-u, kako bi testirali, razvijali  i stvarali narednu generaciju kognitivnih IoT aplikacija, servisa i rešenja. Vodeći proizvođači automobilske, elektronske, industrija zdravstva i osiguranja ili proizvođača, koji predvode napore Industrijalizacije 4.0 su među onima koji bi mogli najviše profitirati od ovog procesa.