Kompanija IBM objavila je da nedavno otvorena bugarska medicinska ustanova UniHospital uvodi inovacije u svoje poslovanje. Ove inovacije uključuju registar elektronskih zdravstvenih kartona koji su na cloud-u, a lekarima i pacijentima su dostupni kroz potpuno integrisanu i digitalizovanu IT infrastukturu.

UniHospital se nalazi u Panađurištu, mestu u koje je poznato po pronalasku Trakijskih arheoloških pronalazaka od 24-karatnog zlata, pa se ova bolnica smatra sledećim velikim blagom ovog grada – ovoga puta u oblasti napredne medicine.

Sa više od 45 miliona evra, ovo je najveća investicija u bugarskom zdravstvu u poslednjih 25 godina. Ova ustanova, sa 310 slobodnih mesta, ima 27 klinika i dijagnostičkih centara i preko 700 zaposlenih. UniHospital ustanova je opremljena najnovijom tehnologijom u oblastima hirurgije, laboratorijskih analiza, elektronskih zdravstvenih kartona, uključujući i medicinske multimodularne linearne akceleratore sledeće generacije i jedinstven robotizovani angiografski sistem u okviru hibridnih operacionih sala. Sve medicinske procese podržava jedanaest odvojenih i potpuno funkcionalnih medicinskih sistema.

„Broj stanovnika u Bugarskoj opada brže nego u ostalim delovima Evrope i mi zaostajemo od proseka Evropske unije u ključnim indikatorima zdravstvene zaštite. Naša zemlja se nalazi na vrhu liste najvećih korisnika zdravstvene zaštite (8,4+% od GDP), imamo više od 340 bolnica, a ipak se nalazimo među prve tri zemlje sa najvišom stopom smrtnosti. Kvalitet zdravstvene zaštite u našoj zemlji je veoma loš i to je posebno primetno u regionima koji se brzo razvijaju, kao što je Panađurište, koji je i rudarski centar zemlje.“, izjavila je Penka Georgieva, predsednica udruženja pacijenata  “Zaedno s teb”. „Tehnologija ima značajnu ulogu u transformaciji zdravstvene zaštite i povezivanju medicinskih izdataka sa rezultatima pacijenata“.*