incode technologies

Verovatno ste već upoznati sa politikom „Know Your Customer,“ u kojem se nastoji da se sazna ko su zapravo vaši kupci.

Međutim, šta je sa politikom „Know Your Employee“?

Kada zapošljavate nove ljude, bilo da će oni raditi od kuće ili iz kancelarije, neophodno je da znate ko su oni. Možda nećete uvek znati ko se krije iza tog profila, rezimea ili intervjua za posao.

Lažni identiteti i zapošljavanje

Recimo da neko aplicira za posao u vašoj kompaniji i prilikom prijave dostavi link svog LinkedIn profila. Ovo se ne podrazumeva kao potvrđen identitet. Lako je kreirati lažne LinkedIn profile i to je nešto čime se mnogi prevaranti služe. U oktobru 2022. godine, Krebs on Security je objavio izveštaj o izobilju botovskih profila koji zadaju probleme LinkedIn mreži. Ovi profili koji navodno predstavljaju rukovodioce u zvaničnim kompanijama, često dovode ljude u zablude. Da li ste koristili LinkedIn da biste pronašli glavne službenike za bezbednost informacija (CISO) u kompanijama? Da li ste koristili pretraživač? Da li ste se pozvali na listu Fortune 500 CISO u časopisu? Možda ste bili  prevareni. Svi ovi izvori koriste lažne LinkedIn naloge kao legitimne.

Ili čak kada se neko pojavi na intervjuu za posao. Ni ovo se ne može smatrati potvrđenim identitetom. Recimo da prilikom procesa zapošljavanja kandidat ima veoma impresivne perfomanse i ponudi mu se pozicija. Međutim, prvog radnog dana, pojavljuje se neko drugi sa ne toliko impresivnim perfomansima. Kada se ovo dogodilo, u jednoj neimenovanoj kompaniji, i služba HR i pravna služba morali su da odreaguju pre nego što je zaposleni dao otkaz, vratio opremu i nestao.

Na kraju, u toj epizodi se ipak NEKO pojavio na intervjuu. Šta ako nema „nekoga“? Šta ako za otvorenu poziciju intervjuišete nekoga, kome je lice digitalno izmenjeno, tako da izgleda da je neko drugi i nemate pravu sliku osobe koja se krije iza lažnog identiteta tzv. „deepfake“? Kao što FBI upozorava, „deepfake“ uključuje „video, fotografiju ili snimak koji je ubedljivo izmenjen i izmanipulisan kako bi se neko pogrešno predstavio da radi ili govori nešto što zapravo nije urađeno ili izrečeno.“

Ko stoji iza deepfake-a? U zajedničkom upozorenju FBI, Ministarstva pravde i Stejt departmenta, navodi se da Severnokorejci pokušavaju da se prijave za IT poslove, bez otkrivanja svoje prave nacionalnosti.

Bez obzira na nameru lažnih prijava za posao, svako ko uspešno dobije poziciju koristeći lažne podatke, dobiće pristup svim podacima vaše kompanije – tehničkim informacijama, finansijskim informacijama i ličnim podacima koji mogu da identifikuju lične identifikacione informacije zaposlenih.

Najviše zabrinjava podatak da ne znate ko zapravo ima pristup vašim podacima.

Tri načina za potvrdu identiteta kandidata za posao i zaposlenih

Rešenje je u tome da proverite pravi identitet kandidata za posao i vaših zaposlenih, kako biste znali jesu li oni ti za koje se predstavljaju.

Poslodavci već rade nešto od ovoga, ali da biste pozitivno potvrdili identitet, morate učiniti više od provere referenci ili popunjavanja obrasca za verifikaciju pogodnosti za zapošljavanje.  U nastavku se nalaze tri preporuke:

Provera ličnih dokumenata

Iako pojedini zaposleni u HR sektorima mogu zatražiti vozačku dozvolu od kandidata za posao kako bi napravili njenu fotokopiju, oni obično nisu obučeni za proveru ličnih dokumenata kako bi otkrili prevaru.

Međutim, rešenja koja koriste veštačku inteligenciju ili mašinsko učenje mogu analizirati lična dokumenta kako bi se uverili da su oni legitimni i da nisu lažni. Da li lični dokument sadrži bezbednosna obeležja državnog organa koji ga izdaje? Da li su informacije na ličnim dokumentima dosledne?  Da li je neko menjao ili manipulisao ličnim dokumentima? Veštačka inteligencija i mašinsko učenje mogu ovo otkriti.

 Biometrijska provera zaposlenih

Dakle, osoba zaposlena u HR sektoru može pogledati vozačku dozvolu i proveriti da li ona odgovara osobi koja je istu tu vozačku predala, ali opet, osobe zaposlene u HR-u, nisu obučene za poređenje lica.

Veštačka inteligencija i mašinsko učenje se takođe mogu koristiti za prepoznavanje lica. Algoritmi mogu da vrše poređenja jedan na jedan, u kojima se jedno lice (npr. iz vozačke dozvole) poredi sa jednim licem (npr. od žive osobe) ili poređenjem jedne sa više osoba, odnosno jednim licem sa galerijom lica. Čak i ako je neka osoba udaljena, algoritmi za detekciju živosti mogu da razaznaju da li je predstavljeno živo lice ili neka vrsta lažnog. Prodavci algoritama mogu poslati svoje algoritme nadležnim organima, među kojima su i Američki nacionalni institut za standarde i tehnologiju (NIST) za prepoznavanje lica i iBeta za detekciju živosti.

Provera osoba u Sistemu evidencije (SOR)

Iako su provere ličnih dokumenata i biometrijske provere korisne, one ne predstavljaju jedini način da se potvrdi identitet neke osobe. Dodatne provere u odnosu na vladine i korporativne sisteme evidencije takođe mogu potvrditi informacije koje je podneo kandidat za posao. Sistem evidencije može dati odgovore na sledeća pitanja:

·       Da li je vozačka dozvola koju je dostavio podnosilac validna? Ako je nekad bila validna, da li je još uvek?

·       Ako je podnosilac naveo identifikacioni broj socijalnog osiguranja ili JMBG, da li taj identifikacioni broj/JMBG pripada podnosiocu ili nekome drugome?

·       Ako podnosilac zahteva tvrdi da je živeo na određenoj adresi više od pet godina, da li postoji evidencija za to? Da li je adresa stvarna?

Samo ispunjavanjem ovih provera u sistemu evidencije, praćenih proverom biometrijskih i ličnih dokumenata, možete znati ko su zapravo vaši zaposleni.

Incode pruža Omni rešenje za verifikaciju zaposlenih

Incodova Omni platforma uspešno verifikuje i autentifikuje kandidate za posao i zaposlene, osiguravajući da su oni za koje se predstavljaju.

Incode Omni  platforma je brza i laka za upotrebu. Svi zadaci koje je potrebno ispuniti mogu se obaviti putem pametnog telefona kandidata ili zaposlenog. Postupci kao što su snimanje ličnih dokumenata i lica su automatizovani, što još više uprošćava korišćenje podnosiocu zahteva. Na primer, Incode Omni platforma koristi pasivnu detekciju živosti, koja ne zahteva nikakvu radnju od strane podnosioca zahteva, umesto složenije aktivne detekcije živosti. Jednostavnost korišćenja je ključna ukoliko ne želite da vaši kandidati odustanu od procesa prijave za kojeg smatraju da je komplikovan i težak.

Incode Omni je pouzdan. Algoritam za prepoznavanje lica  je sertifikovan od strane NIST-a, a algoritam za detekciju živosti testiran je od strane organizacije iBeta. Ono što je još važije, ovakav sistem testiraju kupci. Incode Omni onboarding je pet puta brži od konkurencije, a postoje i pozitivni primeri u praksi- jedan klijent je smanjio broj prevara za 99%.

Kada se jednom podnosilac prijave verifikuje i budete uvereni da je ona za koju se predstavlja, sve buduće interakcije sa podnosiocem prijave (ili zaposlenim), mogu se potvrditi samo jednim brzim pogledom na lice. Ovo osigurava da je osoba koja se prijavila za posao, ista ona koja se pojavi prvog dana na poslu.