incode technologies

KYB je jedan od brojnih testova kojim se vlade i preduzeća služe kako bi otkrili nezakonite finansijske aktivnosti. KYB potvrđuje da je navodni biznis registrovani entitet, a takođe proverava poslovanje kroz različite baze. Ako sklapate ugovor sa određenim preduzećem, KYB osigurava da to preduzeće nije umešano u prevaru, kriminalne aktivnosti, pranje novca ili terorizam.

Dok Know Your Customer verifikuje identitet pojedinaca, Know Your Business verifikuje identitet preduzeća, uključujući verifikaciju identiteta krajnjih vlasnika, kao i pravnih zastupnika i drugih ovlašćenih pojedinaca povezanih sa preduzećem.

Kompletno rešenje za verifikaciju obuhvata KYC i KYB, jer u suprotnom, vaša kompanija može biti u opasnosti kako zbog finansijskih prevara, tako i zbog vladinih kazni zbog ne sprečavanja sumnjivih aktivnosti.

KYB je dragoceno sredstvo u arsenalu preduzeća koja žele da se pridržavaju zakona protiv pranja novca i vlada koje žele da eliminišu terorističke i kriminalne aktivnosti. Temeljna provera se sastoji od prikupljanja svih relevantnih informacija u vezi sa poslovanjem, stvarnim vlasnicima i pravnim zastupnicima, ali i detaljnim proverama prikupljenih podataka.

Mnoga preduzeća u svoje poslovanje uključuju KYB, međutim tradicionalna verifikacija ne štiti adekvatno vlade i preduzeća. Prva mana tradicionalne, ručne verifikacije je to što prikupljanje svih podataka oduzima mnogo vremena. Takođe, ona može biti i kontraproduktivna, jer nepažnjom prilikom unošenja podataka može doći do ugrožavanja tačnosti samog procesa. Korisnici koji moraju ručno da unesu podneske (lice, lične karte, informacije o bankovnom računu i sl.) možda ih neće ispravno snimiti, za razliku od naprednih rešenja koja automatski beleže podatke samo kada ispunjavaju kriterijume kvaliteta. Takođe, službenici koji obavljaju provere možda nisu opremljeni da identifikuju lažne podatke, za razliku od rešenja veštačke inteligencije, koja su pogodna i brzom i lakom unapređivanju. Dok su prednosti automatski kontinuirane verifikacije trenutno prijavljivanje promena poslovnog statusa, omogućavajući trenutne odgovore na bankrot, sankcije i druge negativne događaje.

Zbog čega je onda Incode KYB bolja od tradicionalne?

Incode-ova revolucionarna KYB poslovna verifikacija nudi neophodnu automatizaciju i odobrava poslovne provere u realnom vremenu. Zbog problema sa ručnom verifikacijom identiteta, KYB poslovna verifikacija automatizuje mnoge delove procesa, uključujući snimanje lica, snimanje ličnih dokumenata, kao i snimanje drugih dokumenata kao što su bankovni izvodi i drugi kritični koraci.

Osim toga što nudi više automatizacije od drugih KYB rešenja, KYB verifikacija se ne oslanja na treća lica i konstantno se unapređuje. Incode rešenje omogućava snimanje, pasivno otkrivanje živosti i uparivanje lica pomoću algoritama za obradu lica razvijenih u Incode-u, testiranih od strane NIST-a i organizacije iBeta. Takođe, omogućava snimanje, detekciju živosti i preuzimanje podataka iz identifikacionih dokumenata, bankovnih izvoda i drugih tekstualnih dokumenata. Incode KYB vrši provere u realnom vremenu i štiti privatnost svih podataka povezanih sa preduzećem kao što su naziv i adresa preduzeća, matični broj, status registracije preduzeća, podaci o bankovnom računu, identifikacioni broj zaposlenih itd. Rezultati dobijeni u realnom vremenu potvrđuju ili demantuju autentičnost preduzeća i upravnog odbora što je pre moguće, omogućavajući time ovlašćenim preduzećima da posluju u datom trenutku, istovremeno sprečavajući da neovlašćena preduzeća oštete kompaniju.