industrija

Kod Industrije 4.0 radilo se o pametnoj proizvodnji, dok se sada naširoko govori o novom trendu – Industriji 5.0.  Ona prepoznaje važnost ljudskog učestvovanja u cilju stvaranja ideja, omogućavanja promena i građenja međusobno korisnih odnosa s kupcima. To biste mogli da shvatite kao ‘rehumanizaciju’ automatizacije.

Kod nje se radi o vraćanju ljudskog dodira u proizvodnju i povećanju kolaboracije između ljudi i pametnih sistema u cilju dugoročnog uspeha. Ona nije protiv automatizacije, ali naglašava inteligentnu upotrebu automatizacije, unapređujući uloge i ljudi i mašina.

Industrija 5.0 kaže da je budućnost u stvaranju harmoničnog odnosa između ljudi i mašina i u omogućavanju da oni rade bolje zajedno kako bi dugoročno izgradili uspešnije poslovanje.

Smatra se da je štampa u savršenoj poziciji da usvoji principe Industrije 5.0. Industrija je uvek kombinovala tehnološke inovacije i ljudsku kreativnost, spajajući vrhunski inženjering s neverovatnim dizajnom i umetnošću. Štampa je inteligentna i povezana, kao i evokativna i emocionalna.

Poenta je da se gleda dalje od automatizacije radi same sebe i da se fokusira na dodatnu ljudsku vrednost koju možete da stvorite kada optimizujete procese.  Dakle, ako možete da smanjite uključenost operatera u rutinske zadatke, možete da oslobodite inteligentne, kreativne ljude koje zapošljavate da preuzmu odgovornosti višeg nivoa. Naoružani s više vremena i visokokvalitetnim podacima, oni mogu da nadgledaju sisteme, donose dinamične odluke i traže mogućnosti kako da učine više za klijente.

Cilj automatizacije nije da se reši poslova, već da ih menja i poboljšava tako da se istakne prava vrednost celog tima. Oni će u letu analizirati ažurne proizvodne podatke koje imaju, tako što informacije koriste inteligentnije i proaktivnije za donošenje boljih poslovnih odluka, a možda čak i za prepoznavanje budućih trendova. A tehnološka unapređenja kao što su 5G mreže će im ove podatke staviti na dohvat ruke, pružajući pogled na poslovanje u realnom vremenu, omogućavajući brza prilagođavanja i omogućavajući vrednije i personalizovanije interakcije sa svojim klijentima.

Štamparske firme zapravo već imaju ove podatke na raspolaganju, ali ih mnoge ne iskorišćavaju u punom potencijalu. Većina zaposlenih je fokusirana na operativu i nisu vođeni poslovnim podacima. Zapravo, stavljanje ovih podataka u ruke prodajnih timova i osoblja posvećenog klijentima znači da oni mogu da pokrenu promene i da dodaju vrednost, stvarajući usluge koje bolje odgovaraju očekivanjima klijenata.

Da bi današnje štamparske firme uspele i inovirale, one moraju da se prilagode i da se usavrše u vezi sa tim kako se podaci koriste za pružanje boljih, prilagođenijih usluga. A fokus na podatke i uvid u klijente će privući sveže talente i pokrenuti inovaciju.

Bez obzira gde se nalazite u digitalnoj transformaciji, imate priliku da implementirate inteligentnije, povezanije procese koji ujedinjuju najbolje od vaših tehničkih mogućnosti i vaše zaposlene kako biste maksimalno uvećali vrednost koju nudite svojim klijentima. A zahvaljujući napretku u softveru, štampa može da iskoristi priliku za spajanje digitalnih i fizičkih komunikacija, preko koncepata kao što su integrisane programske štampane kampanje.

U budućnosti će se raditi o kombinovanju ljudske i mašinske inteligencije za stvaranje proizvoda i usluga koje se ističu i koje će zaista izdvojiti vaše poslovanje od ostalih.