Pomoćnik ministra za informaciono društvo i informacionu bezbednost Sava Savić izjavio je da je informaciona bezbednost jedna od osnovnih karika razvoja digitalne ekonomije, digitalnog društva i bezbednosti države.

On je na otvaranju međunarodne konferencije eSigurnost 2018 u Hotelu Kraun Plaza u Beogradu istakao da je prošle godine usvojena Strategija razvoja informacione bezbednosti kojom su utvrđeni strateški prioriteti razvoja u ovoj oblasti.

Savić je rekao i da je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija započelo proceduru za usvajanje Akcionog plana za sprovođenje pomenute strategije u periodu od 2017. do 2020. godine.

“Tokom 2018. godine očekuje se usvajanje Zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti, kojim će se izvršiti potpuno usklađivanje ovog zakona sa Direktivom o mrežnoj i informacionoj bezbednosti, pre svega u vezi odredaba koje se odnose na spisak operatora IKT sistema od posebnog značaja i prijavu incidenata od strane operatora IKT sistema od posebnog značaja“, rekao je pomoćnik ministra.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, po rečima pomoćnika ministra, u saradnji sa drugim državnim organima radi na izradi šeme klasifikacije sajber incidenata, u kojoj bi se izvršilo detaljnije razvrstavanje i opisivanje brojnih vrsta incidenata, kao i razvrstavanje incidenata po nivou kritičnosti (veoma visok, visok, srednji, nizak), i priprema procedure kojima će se bliže urediti postupanje nadležnih organa u slučaju incidenta.