Informacioni sistem eInspektor, na čijem razvoju je za potrebe Kancelarije za IT i eUpravu kao jedan od partnera radio S&T Serbia, uspešno je priveden kraju i pušten u realizaciju. Kao dodatna potvrda za trud i znanje u ovoj oblasti došla je i međunarodna nagrada za jednu od tri najbolje inovativne inicijative na skupu lidera Evrope u Londonu na dodeli nagrada „Emerging Europe”.

U pitanju je sistem za planiranje i upravljanje inspekcijskim nadzorom koji će doprineti boljoj koordinaciji između inspekcija, automatizaciji rada inspekcijskih službi i efikasnijem nadzoru – što neminovno prouzrokuje smanjenje troškova za privredu, veću transparentnost i pravičnost postupka. Ovaj projekat je pokazao da su servisi eUprave prepoznati i van granica Srbije kao vrhusnka dostignuća o čemu govori ova nagrada.

Komentarišuću nagradu za servis “E-Inspektor”, direktor S&T Serbia Rajko Jovanović rekao je da ovaj projekat treba da posluži kao motivacija i primer za slične projekte u budućnosti

„E-Inspektor nas obavezuje da i ubuduće budemo još inovativniji i efikasniji u kreiranju ovakvih servisa i verujem da logiku koju smo sledili na ovom projektu treba replicirati na ono što budemo radili u budućnosti. Ponosni smo na činjenicu da smo bili deo tima koji je od početne ideje uspeo da napravi jedan tako kompleksan i napredan servis kao što je eInspektor. Zahvalni smo našim partnerima, pre svih Enetelu i Kancelariji za IT kao nosiocu ovog projekta, na profesionalnosti i timskom radu” – rekao je Rajko Jovanović, direktor S&T Serbia.

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i eUpravu Mihailo Jovanović istakao je da eInspektor omogućava viši nivo efikasnosti inspekcijskog nadzora u Republici Srbiji sa svrhom postizanja većeg nivoa primene propisa uz minimalno „inspekcijsko opterećenje“ poslovnih subjekata i omogućavanje primene savremenih evropskih i svetskih koncepata i praksi inspekcijskog nadzora.

“Od ukupno 227 nominovanih projekata u 16 kategorija, Kancelarija za IT i eUpravu sa informacionim sistemom eInspektor plasirala se u 10 najboljih inovativnih inicijativa godine, a u Londonu je postigla veliki uspeh jer je proglašena za jednu od 3 najbolje u kategoriji inovativna inicijativa godine. U ovoj kategoriji našle su se kompanije i organizacije koje su implementirale inovativne prakse i tehnologije u svojim proizvodima, uslugama ili procesima, što je rezultiralo značajnim poboljšanjem efikasnosti u radu.Informacioni sistem eInspektor ima za cilj da informatizuje rad sve 43 inspekcijske službe u Republici Srbiji” – rekao je Jovanović

Ovo nije prvi put da je projekat u kojem S&T učestvuje dobio međunardno priznanje. Portal eUprava je 2011. godine bio dobitnik evropske nagrade za izuzetna IT dostignuća – The European IT Excellence Awards – koja je bila dodeljena S&T-u takođe u Londonu.

Kompanija S&T u Srbiji posluje već više od 20 godina tokom kojih je realizovala čitav niz projekata. Od prvog dana učestvuje u uspostavljanju eUprave u Srbiji – počev od portala „eUprava”, preko “e-Registracija vozila”, “Bebo, dobro došla na svet”, “eZUP” (servisna magistrala organa), “eSud” sve do najnovijeg projekta – „E-Inspektor“. Svi ovi projekti realizovani su u saradnji sa državnom upravom u cilju unapređenja efikasnosti rada i dostupnosti javnih informacija i usluga.