“INFORMATIKA”  je tradicionalni naučno.stručni  skup informatičara koji Društvo za informatiku Srbije organizujer več 45 godina. Ambicija je da se na ovom skupu nađu najaktuelnije teme o kojima treba informisati stručnu javnost ali i  omogućiti stručnu raspravu. Ovogodišnji skup se održava 15 maja 2019 od 11.00 do 13.00 u Velikoj sali Građevinskog fakulteta u nameri da obezbedi i što veće prisustvo studenata tehničkih fakulteta.

Prvi deo skupa je posvečen fenomenu  „otvorenih podataka“ kao velikoj šansi da se svima pruži prilika za razviju novih, efikasnih, ekonomićnih informacionih sistema,  a o čemu će govoriti prof. dr Stevan Gostojić sa  Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. U istom bloku prof.dr Dragan Mišić sa Mašinskog fakulteta u Nišu govoriće o „Implementaciji principa  Otvorene nauke na primeru projekta Open click“.

Drugi deo skupa će se baviti prikazivanjem nekih  budućih trendova na osnovu stečenih iskustava domaćih IKT  kompanija

Dušan Jovanović iz kompanije ABSoft će prikazati iskustva iz primena ERP rešenja u komunalnim preduzećima. Reč je objedinjenim i integrisanim informacionim sistemima koji omogućuju automatizaciju skoro svih poslova u komunalnim preduzećima. Korisni efekti se ogledaju u unaapređivanju kvaliteta upravljanja, uštedi sredstava i većem zadovoljstvu građana. Dušan Jovanović je jučestvovao u implementaciji ABSoft softvera u oko 100 malih, srednjih i velikih preduzeća.

Zoran Perović predsednik Upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije će govoriti o “Trendovima, izazovima i perspektivama u razvoju intermeta”. Naime, internet je postao osnovna infrastruktura za informisanje, komuniciranje i poslovanje, ali postaje sve više ranjiv i zloupotrebljavan. Najavljuju se mogućnosti da će još neke zemlje uvesti nadzor nad njegovom primenom, ili da će ga u kritičnom trenutku,  ako preko njega krene agresija blokirati i uvesti sopstvenu mrežu. Svi moramo razmišljati i raditi na zaštiti i racionalnom korišćenju internet! Zavisnost od internet je sve veća. Trendovi, dileme i perspective u razvoju internet su zapravo sve manje tehnološko pitanje, a sve više suštinska humanistička.

Miloš Stoijković iz kompanije ENEL PS dosada je dizajnirao  nekoliko projekata Data Centara u skladu sa Tier Standardom, nivoa pouzdanosti Tier III i IV. On će predstaviti koncept i realizaciju „EDGE Computing“. Edge data centri mogu funkcionisati kao samostalna infrastruktura i pružati niz usluga (IOT, 5G,..), ali se obično povezuju sa ‘cloud’ data centrima, tj. centralizovanom obradom podataka kao što su mašinsko učenje ili veštačka inteligencija.

Bliže  informacije o skupu INFORMATIKA 2019  se mogu videti na www.Informatika.dis.org.rs Možemo da Vam omogućimo i pre skupa kontakt sa predaavačima i njihove kontakte imate na gore navedenom sajtu. Takođe, možete ih kontaktirati na skupu.