„Konstruisanje pametnih gradova“, neprofitna globalna inicijativa koja ima za cilj da reši postojeće i buduće probleme sajber bezbednosti pametnih gradova, sarađivala je sa Agencijom za sigurnost informacija i mreža Evropske unije (ENISA) na dva istraživanja na temu sajber bezbednosti javnog prevoza u pametnom gradu.

Prvo istraživanje, pod nazivom „Sajber bezbednost i otpornost pametnog javnog prevoza: Praktična rešenja i preporuke”, fokusira se na zaštitu ključnih dobara pametnog javnog prevoza (Intelligent Public Transport – IPT) u okviru pametnih gradova. Istraživanjem su obuhvaćena dobra koja doprinose neometanom funkcionisanju lokalnih mreža javnog prevoza kao što su metro, autobusi, tramvaji i drugi načini masovnog javnog prevoza koji se mogu naći u pametnim gradovima. Istraživanje definiše ova ključna dobra sa poslovnog i društvenog stanovišta i ističe dobre bezbednosne prakse protiv sajber pretnji kako bi bila unapređena otpornost pametnog javnog transporta.

Mobilna aplikacija

Drugo istraživanje, pod nazivom „Arhitektonski model transportnog sektora u pametnim gradovima”, predstavlja model arhitekture transportnog sektora u pametnim gradovima i daje primere dobre prakse u oblasti sajber bezbednosti uz neposredne praktične smernice za zaposlene u IPT sektoru.

Dobro razvijen sistem pametnog javnog prevoza obavezna je komponenta svakog modernog grada i predstavlja osnovu na kojoj se gradi sam koncept pametnog grada. Međutim, sistem pametnog javnog prevoza u mnogome se oslanja na umreženu komunikaciju i informacione tehnologije, što ovaj sistem i sam grad čine idealnim metama za sajber napade. Stoga je veoma bitno da sajber bezbednost bude sastavni deo projekata o pametnom transportu.

Istraživanje inicijative „Konstruisanje pametnih gradova“ prikazuje jedan moderan grad koji je u potpunosti povezan. Međutim, nemoguće je efektivno zaštititi javni prevoz od sajber pretnji ukoliko se ne uzme u obzir način na koji prevoz uzajamno deluje sa sistemom napajanja grada, sistemom telekomunikacija i sistemom javne bezbednosti. I najmanja slabost nekog od ovih sistema mogla bi da pomogne napadačima koji žele da iskoriste ostale sisteme. Napadači bi nakon upada mogli da izazovu čitav splet dešavanja koja bi imala uticaj u na svaki aspekt života u gradu, što bi prouzrokovalo veoma štetne ekonomske i društvene posledice.

„Bila nam je velika čast da sa agencijom ENISA i radnom grupom podelimo naša znanja u oblasti sajber bezbednosti javnog transporta i železnica. Verujemo da je saradnja između regulatora, prodavaca softvera, prevoznika i bezbednosnih organizacija jedini način da se formira pouzdano i zaštićeno okruženje transportnog sistema u modernim gradovima”, izjavio je Sergej Gordejčik (Sergey Gordeychik), direktor bezbednosne službe i zamenik direktora tehnologije u kompaniji Kaspersky Lab, i učesnik inicijative „Konstruisanje pametnih gradova“.

Oba istraživanja dostupna su na veb stranici agencije ENISA:

„Konstruisanje pametnih gradova“ je neprofitna globalna inicijativa koja ima za cilj da reši postojeće i buduće probleme sajber bezbednosti pametnih gradova kroz saradnju sa kompanijama, državnim institucijama, medijima, drugim neprofitnim inicijativama i pojedincima širom sveta. Inicijativu su 2015. godine osnovale kompanije IO Active, Kaspersky Lab, Bastille, Cloud Security Alliance i mnoge druge kompanije za IT bezbednost, kao i određeni broj nezavisnih stručnjaka iz celog sveta.