ICT

IT sektor u Srbiji se ističe kao lider u tehnološkim inovacijama, ali i kao industrija koja promoviše inkluziju i diverzitet. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, u prethodnoj godini je evidentirano 12.186 nezaposlenih osoba sa invaliditetom, što je smanjenje od 5,5% u odnosu na prethodni period.

Međutim, procenjuje se da u Srbiji ima oko 700 hiljada osoba sa invaliditetom, od kojih je oko 300 hiljada radno sposobno, dok je 15 do 20 hiljada spremno da se aktivno uključi u posao. Bojana Pavlović iz kompanije Merkle iz Beograda, osoba sa invaliditetom koja aktivno promoviše diverzitet i inkluziju u IT sektoru, ističe da je potrebno uspostaviti unutrašnji poredak kompanije koji omogućava inkluzivno radno okruženje.

Jedan od ključnih faktora za inkluziju osoba sa invaliditetom u IT sektoru je razvoj novih tehnologija koje omogućavaju prilagođavanje potrebama ove marginalizovane grupe. Takođe, pozitivna promena koju je donela pandemija virusa COVID-19 je otvaranje mogućnosti za rad od kuće, što je posebno korisno za osobe koje koriste invalidska kolica ili imaju otežano kretanje, jer se time povećava dostupnost radnih mesta bez obzira na arhitektonske barijere i pristupačnost javnog transporta.

Arhitektura poslovnog prostora takođe može biti prilagođena osobama sa invalidskim kolicima, a titlovane konferencije i sastanci su samo neke od promena koje je potrebno napraviti kako bi se stvorilo inkluzivno radno okruženje. Kompanije trebaju uvrstiti diverzitet i inkluziju kao bitan segment pri kreiranju svoje strategije, a saradnja između top menadžmenta, ljudskih resursa, regrutera i sektora komunikacija je od ključnog značaja.

Kao osoba sa invaliditetom, Bojana navodi da je imala izazove u razvoju svoje karijere, kao što je nemogućnost istovremenog praćenja računara, pisanja koda i praćenja predavanja zbog 100% oštećenog sluha. Zato je važno stvarati uslove u kompanijama koji omogućavaju inkluzivno radno okruženje za osobe sa invaliditetom.