Kompanija Dell EMC najavila je niz novih inovacija u procesu skladištenja podataka koje će pomoći kompanijama u sprovođenju digitalne transformacije. Ove inovacije se odnose pre svega na različite mogućnosti korišćenja cloud sistema, zatim načina plaćanja i kupovine, ali i modernizacije i unapređenja postojeće IT infrastrukture kompanija.

Sprovođenje digitalne transformacije će uticati na razvoj i poslovanje kompanija u svakoj industriji, kao i načinu pristupa njihovim korisnicima. Tradicionalan način poslovanja će se menjati u zavisnosti od povećanja broja korisnika, obima podataka i aplikacija. Modernizacija poslovanja i primena digitalne transformacije biće neophodna za opstanak na tržištu.

Kompanije koje nemaju razvijen IT sektor zaostaju u procesu digitalne transformacije, dok kod onih koje imaju, on može biti presudan faktor u procesu modernizacije poslovanja i pozicioniranja na tržištu. Istraživanje, koje je sprovela kompanija Dell ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve, pokazuje da 85 odsto uspešnih i razvijenih kompanija smatra da je njihov položaj na tržištu „veoma jak“ i uspeh u narednim godinama zagarantovan, za razliku od 43 odsto manje razvijenih kompanija. Minimalan napredak u primeni digitalne transformacije i razvoju IT sektora ubrzava poslovanje i poboljšava poslovne rezultate.

„Potreba za unapređenje poslovanja i razvoja digitalne transformacije biće sve veća. Kompanija Dell EMC je idealan partner koji kompanijama olakšava prvi korak na putu ka digitalnoj transformaciji pružajući im usluge za brži razvoj i napredak na tržištu“, rekao je Dejvid Golden, predsednik kompanije Dell EMC.