Korporacija Intel danas je prijavila rezultate poslovanja u drugom kvartalu i ukupni promet od 13,2 milijardi američkih dolara, operativni prihod od 2,9 milijardi američkih dolara, neto prihod od 2,7 milijardi dolara i zaradu po akciji (EPS) od 55 centi. Kompanija je ostvarila približno 3,4 milijarde dolara u kešu od operacija, isplatila dividende od 1,1 milijarde američkih dolara i iskoristila 697 miliona za otkup 22 miliona akcija.

intel-q2

“Rezultati poslovanja u drugom kvartalu prikazali su transformaciju našeg poslovanja i porast u poslovanju sa data centrima, memorijom i IoT segment, koji ostvaruju više od 70 odsto našeg operativnog profita i pomažu da se nosimo sa izazovnim PC tržištem. ” kazao je CEO kompanije Intel, Brian Krzanich. “I dalje imamo poverenje u naše strategije rasta i fokusirani smo na inovacije i izvršenje. Očekujemo da će predstavljanje Skylake linije proizvoda, Microsoft Windows* 10 i novih OEM Sistema doneti uzbuđenje u klijentsko računarstvo u drugoj polovini 2015. Godine.”

 

 

 

 

 

Ključni poslovni trendovi drugog kvartala

 

 

Finansijsko poređenje
Kvartalno u odnosu na prethodnu godinu
  Q2 2015 Q2 2014 vs. Q2 2014
Prihod 13,2 milijarde $ 13,8 milijardi $ Umanjenje5%
Bruto margina 62,5% 64,5 % Umanjenje 2.0 poena
R&D i MG&A 5,0 milijardi $ 4.9 milijardi  $ Porast 2%
Operativni prihod 2,9 milijardi $ 3,8 milijardi $ Umanjenje 25%
Stopa poreza 9,3% 28,7% Umanjenje 19.4 poena
Neto prihod 2,7 milijardi $ 2,8 milijardi $ Umanjenje 3%
Zarada po akciji 55 centi 55 centi isto

 

Finansijsko poređenje
Kvartalno sekvencijalno
  Q2 2015 Q1 2015 vs. Q1 2015
Prihod 13,2 milijarde $ 12,8 milijardi $ porast 3%
Bruto margina 62,5% 60,5 % porast 2.0 poena
R&D i MG&A 5,0 milijardi $ 4.9 milijardi  $ porast 2%
Operativni prihod 2,9 milijardi $ 2,6 milijardi $ porast 11%
Stopa poreza 9,3% 25,5% umanjenje 16,2 poena
Neto prihod 2,7 milijardi $ 2,0 milijardi $ porast 36%
Zarada po akciji 55 centi 41 centi porast 34%