Fondacija “Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu organizovali su danas konferenciju na temu „Intelektualna svojina i Internet“, na kojoj su bili predstavljeni radovi objavljeni u istoimenom tematskom zborniku.

Konferenciju su otvorili prof. dr Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta, Danko Jevtović, direktor RNIDS-a, Nevenka Novaković, v.d. direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije i prof. dr Dušan Popović, predsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena, a organizovano je i uvodno predavanje advokata Džonatana Koena (Jonathan Cohen), člana Grupe za intelektualnu svojinu u okviru Internet korporacije za dodeljene nazive i brojeve (ICANN).

rnids

Osnovne teme skupa bile su “Nazivi internet domena i žigom zaštićene oznake”, kao i “Autorsko pravo i Internet”, a konferencija je organizovana pod pokroviteljstvom ICANN-a.

Dejan Đukić, rukovodilac Sektora za opšte i pravne poslove RNIDS-a, rekao je za medije da je lakša dostupnost informacija svakako jedna od glavnih posledica razvoja Interneta, ali koja je sa sobom donela i jednostavnije načine kršenja prava intelektualne svojine.

“Zakonodavci ne uspevaju da prate dinamiku razvoja Interneta, tako da danas ne postoji neki dovoljno efikasan mehanizam koji bi adekvatno odgovorio na količinu kršenja prava intelektualne svojine na Internetu. Da li je povreda prava učinjena na globalnoj mreži, to samo po sebi ne menja način zaštite, koja se nezavisno od oblika kršenja vrši sudskim putem. Zaštita od takvih oblika kršenja zahteva puno rada ‘na terenu’, sa dosta prepreka, jer je Internet nedefinisano prostranstvo, bez državnih međa kakve postoje u realnom svetu”, dodao je Đukić.

Prof. dr Dušan Popović rekao je tokom konferencije da je intelektualna svojina vrlo širok pojam i da pojedinci i kompanije moraju najpre utvrditi šta zapravo žele da zaštite. “Autorsko pravo je privatno pravo i autori se sami moraju starati o njegovoj zaštiti, a ne čekati da to za njih uradi neko drugi, država… Takođe, građani i poslovni ljudi često ne razumeju da se autorskim pravom ne može zaštititi ideja ili koncept. Ideje su slobodne, a autorsko pravo štiti samo način na koji je ta ideja izražena”, objasnio je Popović.

Posebna vrsta zaštite prava intelektualne svojine, kada se povreda vrši na Internetu, ne postoji. U Srbiji za ovu oblast, stručne poslove i poslove državne uprave, zadužen je Zavod za intelektualnu svojinu. Što se tiče regulative, Srbija prati svetske i evropske tokove zaštite intelektualne svojine i na celovit način uređuje sve oblasti koje tu spadaju, a jedan od zakona koji uređuje ovu oblast je i Zakon o autorskim i srodnim pravima.

Domaća pravila za rešavanje domenskih sporova usklađena su sa pravilima koja je razvio ICANN. Njihovom primenom se omogućava nosiocima zaštićenih žigova da u efikasnom postupku, koji traje oko dva meseca, preuzmu registraciju naziva domena od sajberskvotera i domejnera, tj. lica koja su nesavesno registrovala naziv domena koji je istovetan ili sličan tuđoj robnoj marki.