Na 30. Sednici Saveta Fakulteta tehničkih nauka održanoj 16. maja 2018. godine sproveden je postupak tajnog glasanja za kandidate za novo rukovodstvo FTN-a koje su ovom organu Fakulteta predložili članovi Nastavno-naučnog veća.

Za dekana Fakulteta sa 21 glasom za i jednim nevažećim listićem izabran je prof. dr Rade Doroslovački, trenutni dekan FTN-a.

Tim profesora Doroslovačkog u naredne tri godine činiće: prodekan za nastavu prof. dr Dragiša Vilotić,  prodekan za investicije i saradnju sa privredom prof. dr Srđan Kolaković,  prodekan za finansije i razvoj prof. dr Vladimir Katić i prodekan za nauku i međunarodnu saradnju prof. dr Darko Stefanović.