4G VIP mobile

Kompanija Vip mobile nastavlja da investira u tržište Srbije, povećava kapacitet  i pokrivenost mreže i nedavno je izgradila svoju 2000. lokaciju sa baznim stanicama mobilne telefonije. Pokrivenost stanovništva Srbije brzom Vip LTE mrežom sada iznosi 97 procenata.

“U prethodne četiri godine uložili smo više od 120 miliona evra u razvoj i proširenje naše mobilne mreže. Nastavićemo sa investicijama, sa ciljem da podržimo digitalizaciju društva, kako kroz konstantno unapređenje kvaliteta i pokrivanja naše mobilne mreže, a naročito mobilnog interneta, tako i kroz ponudu novih servisa i usluga”, rekla je glavna direktora za tehniku i transformaciju (CTO), Vip mobile i A1 Slovenija Natali Delić.

Odlično korisničko iskustvo potvrđuje i nezavisno testiranje RATEL-a i kompanije Systemic PAB, čiji rezultati govore da Vip ima najbolju mrežu za prenos podataka u Srbiji.

Imajući u vidu rastuće potrebe za korišćenjem podataka, kompanija Vip mobile nastaviće da ulaže u razvoj infrastrukture, kvalitet i kapacitet mreže, kako bi ispunila buduća očekivanja svojih korisnika.