SBB obaveštava javnost da je izvršena tehnička integracija i ujednačavanje usluga bivšeg IKOM sistema sa uslugama SBB-a na celokupnoj teritoriji Srbije, te da će, sa primenom od 01. jula 2018. godine, biti izvršeno izjednačavanje (povećanje) cena naknade za mesečno održavanje kablovskog distribucionog sistema i praćenje kablovske televizije korisnika koji su zaključili korisnički ugovor sa IKOM-om sa cenama ostalih korisnika SBB-a.

Nova cena usluge će iznositi 1395 dinara, uz prelazni popust za korisnike na teritoriji Grocke, Vrčina, Vinče, Sopota, Barajeva, Majdanpeka u iznosu od 200 dinara i Knjaževca u iznosu od 400 dinara, u važenju do 31.12.2018. godine. Povećanjem od 95 dinara biće obuhvaćeni od 01.07.2018. i stari IKOM FON, FLAT i TEL paketi.

Imajući u vidu tehničku integraciju i prelazak na SBB programsku šemu,  korisnicima starih IKOM digitalnih paketa će biti izmenjen sadržaj u skladu sa SBB ponudom, tako da paketi Digitalna i Digitalna+ postaju D3 Start paket, dok kombinacija paketa Digitalna, Digitalna+ i 18+ postaju D3 Hit paket. O cenama i sadržaju D3 paketa, kao i  za detaljnije informacije o izmenama TV sadržaja starih paketa IKOM FON, FLAT i TEL možete se detaljno informisati na www.sbb.rs  u delu Podrška, gde se nalazi nova Ponuda sa cenovnikom od 01.07.2018. godine, kao  i Cenovnik paketa koji više nisu u komercijalnoj ponudi.

Tehničkom integracijom u mogućnosti ste da sa SBB-om zaključite pretplatnički ugovor na neodređeno vreme prema važećim redovnim uslovima koje SBB nudi postojećim ili potencijalnim korisnicima; ili pretplatnički ugovor na određeno vreme, prema važećim promotivnim uslovima koje SBB nudi postojećim ili potencijalnim korisnicima.

Vezano za izmene, korisnici imaju pravo raskida ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, u roku od 30 dana od obaveštenja.

O izmenama ponude bićete blagovremeno obavešteni i putem pisma na Vašu adresu, kao i info kanala.