Vlada Republike Srbije  donela Odluku o izmenama i dopunama odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS” broj 29/18 od 13.4.2018. godine, a stupila je na snagu 21.4.2018. godine. U okviru Priloga 6. izvršeno je dodatno brisanje tarifnih oznaka koje se odnose na pojedinu RiTT opremu.

Za uvoz opreme sa tarifnim oznakama koje su brisane iz Priloga 6. više nije potrebno pribavljati ispravu o usaglašenosti pri uvozu, ali ta obaveza ostaje pre stavljanja opreme na tržište kao i prilikom kontrole od strane organa tržišnog nadzora.