Naučno-tehnološki park Beograd raspisao je prvi Javni poziv za tehnološko-razvojne kompanije za članstvo u ovom naučno-tehnološkom parku.

Da bi postali članovi Naučno-tehnološkog parka Beograd, tehnološka preduzeća moraju, pored ispunjenja opštih uslova, da dokažu svoj inovativni, kadrovski i finansijski kapacitet, a

prijave će biti ocenjivane kroz sledeće grupe kriterijuma: tehnološki profil preduzeća, inovativnost, izvozni potencijal, potencijal za kreiranje radnih mesta i predviđeni rast prihoda.

 

Očekuje se da će u Naučno-tehnološkom parku Beograd svoje mesto naći kompanije koje su aktivne prvenstveno u oblastima informacionih i komunikacionih tehnologija, biomedicine, novih materijala i nanonauke, zaštite životne sredine i klimatskih promena, energetike i energetske efikasnosti, poljoprivrede i hrane.

Bliže informacije o uslovima Javnog poziva i proceduri za prijavljivanje dostupne su na internet stranici Naučno-tehnološkog parka Beograd www.ntpark.rs.