zoom

Kompanije VMware i Zoom najavile su početkom juna saradnju koja će omogućiti bolje i bezbednije korišćenje Zoom-a za sastanke u hibridnim poslovnim okruženjima. Rezultat saradnje dva lidera u industriji je interoperabilnost između nedavno najavljenog VMware Anywhere Workspace-a i Zoom platforme za saradnju timova, u cilju daljeg pojednostavljivanja upotrebe, poboljšanja performansi aplikacije i mreže i unapređivanja bezbednosti.

Istraživanje koje je naručio VMware pokazalo je da 61% ispitanika smatra rad na daljinu preduslovom, a ne privilegijom, dok se preko 90% oslanja na svoje poslodavce da im obezbede tehnologiju i alate koji su im potrebni za uspešno obavljanje posla. Prošla godina dala je dramatičan podsticaj radu na daljinu, i pokazala da je budućnost rada dinamična, sa radnom snagom nezavisnom od lokacije, koja može da radu odakle god, kad god, i kako god želi.

VMware Anywhere Workspace rešenje pomaže zaposlenima, bez obzira na lokaciju sa koje rade, tako što uklanja frikciju koja može da se javi između IT sistema i zaposlenih. Na ovaj način, omogućavaju se bolja korisnička iskustva i sveobuhvatnija i efikasnija bezbednost. VMware Anywhere Workspace je već dostupan, i objedinjuje prednosti tri inovativna rešenja – VMware Workspace ONE, VMware Carbon Black Cloud i VMware SASE. U saradnji sa liderima u industriji, poput Zoom-a, VMware kroz svoje Anywhere Workspace rešenje pruža kompletnu interoperabilnost – za jaču podršku zaposlenima u hibridnim radnim okruženjima.

„Način na koji radimo promenio se zauvek. Sada kada su kompanije uvidele prednosti rada na daljinu, žele da učine više od jednostavnog pružanja podrške tom konceptu“, rekao je Shankar Iyer, senior VP i generalni menadžer, End-User Computing, VMware. „Zaposleni očekuju identično iskustvo u saradnji i korišćenju komunikacionih alata sa bilo koje lokacije. VMware sarađuje sa liderima u industriji, kao što je Zoom, kako bi oblikovao budućnost rada pomoću interoperabilnih rešenja koja pružaju izuzetno i bezbednije korisničko iskustvo – u kancelariji, kod kuće ili bilo gde drugde.“

„Kako kompanije počinju da otvaraju svoje fizičke kancelarije, hibridni model rada je vrlo verovatan. Zato kompanije moraju da se pripreme za oba scenarija –  zaposlene koji rade na daljinu, uz dosta zaposlenih koji se vraćaju u kancelarije“, rekao je Brendan Ittelson, CTO u Zoom-u. „Objedinjeno iskustvo koje VMware može da pruži za Zoom okruženja pomoći će zaposlenima da budu produktivniji, a IT-ju da bude efikasniji i brži.“

VMware i Zoom rešavaju glavne probleme rada s bilo koje tačke

Zoom-ova platforma za video komunikaciju je vrlo stabilna i pod najzahtjevnijim mrežnim uslovima. Međutim, sa radnom snagom koja se nalazi na različitim lokacijama, korisnici i podaci mogu da budu bilo gde, što znači da se povezuju putem javnog Interneta, sa uređaja koji mogu ili ne moraju biti u vlasništvu ili pod upravom kompanije. Kombinacija VMware Anywhere Workspace-a i Zoom-a stvara jače i otpornije organizacije, pomažući im da poboljšaju uvide, korisničko iskustvo i bezbednost:

Unapređeni uvidi i rešavanje problema: omogućavanjem većeg uvida u mreže i uređaje na kojima su Zoom korisnici, VMware Anywhere Workspace čini IT timove responsivnijim i efikasnijim. VMware Edge Network Intelligence radi sa Zoom-om putem aplikacije koja se može preuzeti na Zoom App Marketplace-u i proaktivno identifikuje i rešava probleme putem kompletnog pristupa okruženju krajnjeg korisnika Zoom-a. Edge Network Intelligence može da obezbedi uvid u mrežu iz perspektive uređaja, prateći njegovo bežičnoo stanje, stabilnost Interneta, gateway connectivity, i druge faktore koji mogu da utiču na performanse. Putem AIOps-a, ​​IT tim može da dobije uvid i pun kontekst koji im je potreban za određivanje polaznih vrednosti korisničkog iskustva na nivou kompanije, lokacije, uređaja, operativnog sistema koji klijent koristi, i još mnogo toga – sve ovo saznaje automatski.

Optimizovano iskustvo: uz podršku za multimodalno iskustvo zaposlenih podraumevano u hibridnom radnom okruženju, kombinovanje VMware Anywhere Workspace sa Zoom-om korisnicima pruža izuzetno iskustvo i stabilne performanse na bilo kom uređaju, sa bilo koje lokacije, preko bilo koje mreže. Interoperabilnost Zoom-a sa VMware SD-WAN, delom VMware SASE platforme, omogućava bolje korisničko iskustvo putem automatskog identifikovanja i davanja prioriteta aplikacijama Zoom platforme, poboljšanje mrežnih performansi zahvaljujući jedinstvenoj Dynamic Multi Path Optimization (DMPO) i ubrzavanje prenosa mrežnog saobraćaja ka Zoom data centrima. Optimizovano iskustvo funkcioniše čak i u situacijama rada od kuće gde postoji mnogo ne-poslovnih aplikacija i bezbroj pametnih kućnih uređaja

Unapređena bezbednost: VMware Anywhere Workspace omogućava sveobuhvatniju i efikasniju bezbednost za organizacije koje za rad koriste Zoom sa različitih lokacija. VMware Workspace ONE pruža uslovni pristup korporativnim Zoom nalozima i sastancima zasnovan na proceni rizika, putem jedinstvenog prijavljivanja, uz mogućnost primene višefaktorske autentifikacije integrisane u Hub ili od strane eksternog provajdera. VMware Carbon Black se integriše sa Workspace ONE da pomogne u zaustavljanju malvera, rensomvera i nemalverskih napada, automatski sprečava online i offline napade, blokira nove i nikad ranije viđene napade koje druga rešenja mogu propustiti. VMware SASE platforma omogućava kupcima da bolje zaštite Zoom okruženja objedinjavanjem sigurnog pristupa, web bezbednosti i sprečavanja pretnji u jedinstvenu uslugu na cloud-u. Za organizacije koje koriste virtuelnu desktop infrastrukturu za poboljšanje zaštite podataka i produžavanje veka korišćenja starijih uređaja, VMware Horizon nudi paket za optimizaciju za Zoom.