Belgijsko telo zaduženo za zaštitu privatnosti pokrenulo je tužbu protiv Facebook-a zbog praćenja korisnika prilikom pregleda Interneta, i praćenja aktivnosti i onih korisnika koji nemaju nalog na Facebook-u.

Komisija za zaštitu privatnosti u Belgiji sarađuje sa sličnim telima u Francuskoj, Holandiji, Nemačkoj i Španiji, a u svojoj tužbi ističe kako je Facebook prekršio evropske zakone o privatnosti. Navodno nisu dobili zadovoljavajuće odgovore od Facebook-a nakon njihovih upita, te je stoga tužba njihov sledeći korak. U tužbi se zahteva od suda da odmah naredi Facebook-u prestanak praćenja korisnika.

facebook

Facebook-ovi predstavnici izjavili su kako su iznenađeni i razočarani tužbom, s obzirom da su imali dogovoren sastanak s predstavnicima belgijske komisije za zaštitu privatnosti, ali da su se ovi samo jedan dan pre sastanka odlučili na ovaj “teatralan” potez.