Nutanix cloud

Primena tehnologija koje se sve više oslanjaju na cloud rešenja trenutno se dešava u svim industrijskim vertikalama. Čak i u industrijama u kojima je postojao određeni stepen prethodne inercije, poput pravne ili finansijske, nagon ka fleksibilnosti i skalabilnosti koju donosi cloud, postao je primarni pokretač tehnoloških rešenja koje koriste firme iz ovih sektora.

Kako tradicionalne poslovne prakse u oblasti pravnih poslova počinju da prolaze kroz sve veću digitalnu transformaciju, teški, robusni i zastareli sistemi koje vode finansijske institucije takođe se sada pažljivo i strateški zamenjuju efikasnijim, fleksibilnijim i isplativijim cloud rešenjima.

Kao deo trećeg godišnjeg Enterprise Cloud Index istraživanja kompanije Nutanix, posebna analiza 3.400 ispitanih rukovodilaca iz IT oblasti posvećena je ispitivanju toga kako organizacije koje pružaju finansijske usluge koriste cloud tehnologije. Gledajući na neke od ključnih zaključaka povezanih sa finansijskim uslugama, možemo steći jasniju sliku o procesu implementacije, razdvajanju radnih opterećenja i (u većini slučajeva tokom 2020. godine) još uvek probleme migracije sa kojima se suočavaju ove firme.

U svetu finansijskih usluga koje koriste cloud tehnologije, posebnu važnost ima integrisano i inteligentno upravljanje hibridnim okruženjem. Finansijske operacije se naravno mogu oslanjati na okosnicu resursa javnog clouda za svoje osnovne operativne tehnološke zahteve. Međutim, često još uvek moraju da pokrenu i pažljivo primenjuju privatni cloud srazmeran potrebama privatnosti i bezbednosti bilo koje organizacije koja posluje u finansijskom sektoru.

Centralna važnost hibridne cloud tehnologije

Hibridni cloud i upotreba hiperkonvergovane infrastrukture (HCI) su zato ključni kamen temeljac za razvoj hibridnog clouda u finansijskim uslugama. Ovo je put do kohezivno vođenog hibridnog okruženja u cloudu, gde su radna opterećenja optimizovana u skladu sa potrebama sigurnosti, performansi i usaglašenosti koje proizilaze u zavisnosti od konkretnog slučaja upotrebe podataka i aplikacija.

Nalazi Nutanix Enterprise Cloud Index istraživanja potkrepljuju ove zaključke i pokazuju da većina (86%) ispitanika pružalaca finansijskih usluga identifikuje hibridni privatni / javni cloud kao idealan IT operativni model za svoju organizaciju. Trenutno u ovoj oblasti postoji takav zamajac da kompanije iz sektora finansijskih usluga pokreću više aplikacija u privatnom cloudu nego što je to slučaj sa većinom anketiranih drugih industrija. Njihova prijavljena upotreba privatnog clouda (39%) nadmašuje sve ostale industrije, ako ne računamo industriju tehnologije i telekomunikacija (40%).

Kao dodatni faktor potvrde, HCI je fundamentalna tehnologija koja se koristi u okviru velikih javnih cloud usluga kompanija kao što su Amazon, Google i Microsoft. Dakle, HCI i širi hibridni pristup više se ne doživljavaju kao „samo“ put do uštede troškova, što je možda i bilo pre pola decenije; sada predstavlja važnu tehnologiju koja smanjuje složenost i povećava skalabilnosti. U svetu hibridnog clouda gde uštede na troškovima više nisu glavni pokretač primene cloud tehnologija, možemo reći da smo prešli na tačku u kojoj prepoznajemo sposobnost „postizanja poslovnih rezultata“ kao primarnog pokretača.

HCI za modernizovane finansijske izazove

S obzirom na rast takozvanih „izazivačkih banaka“ koje potresaju sektor finansijskih usluge svojim novim mrežnim uslugama, proširenim ponudama lojalnosti kupcima koje se sprovode kroz namenske aplikacije za mobilno bankarstvo i druge brze poslovne modele, tradicionalne finansijske institucije shvatile su da moraju postati znatno agilnije ako žele da ostanu relevantne.

Usvajanje hibridnog cloud modela u sektoru finansijskih usluga omogućava čak i starijim, afirmisanim firmama da grade skalabilni privatni cloud kojim se lako upravlja, kao deo hibridnog cloud modela. Ova skalabilnost se može dizajnirati za brzi rast kada i gde se on dogodi, ali takođe je skalabilnost i ta koja omogućava finansijskim organizacijama da obuzdaju IT resurse koji uslužuju bankarske proizvode za koje se pokazalo da su na kraju života i pred povlačenjem.

Važno je zapamtiti da, koliko god bio moćan, prelazak na cloud tehnologije može zahtevati i kompleksne odluke, posebno kada se agresivno primenjuje u suštinski hibridnoj mešavini javnih i privatnih instanci u cloudu. Enterprise Cloud Index otkriva da za svaki agresivni hibridni dizajn koji se primenjuje postoji podjednako agresivan napor za primenu hiperkonvergovane infrastrukture (HCI).

To je zato što HCI pomaže ubrzanju usvajanja clouda tako što naglo smanjuje vreme potrebno za izgradnju softverski definisane infrastrukture neophodne za podršku privatnom cloudu. Takođe, podržava brzo proširenje kapaciteta koje omogućava prednosti skalabilnosti tehnologije u cloudu. Skoro 50% ispitanika iz finansijskog sektora reklo je da su ili u potpunosti primenili HCI ili su u procesu da to učine. Još 38% je reklo da će primeniti HCI u narednih 12 do 24 meseca.

Teško je ne spomenuti uticaj koji je donela i 2020. godina i globalna pandemija na sektor  tržišta finansijskih usluga. Više od tri četvrtine (78%) ispitanika u sektoru finansijskih usluga reklo je da je Covid-19 doveo do toga da se na IT u njihovim organizacijama gleda više strateški. Pored toga, 50% ispitanika koji se bave finansijskim uslugama reklo je da su povećali ulaganje u hibridni cloud kao direktan rezultat pandemije.

Izbor je više nego jednostavan

Ključna stvar kojoj se ovde stalno vraćamo je izbor. Kako će finansijske institucije raditi na tome da korporativnim i individualnim klijentima ponude najširi izbor proizvoda i usluga, tako će i one same morati da steknu izbor operativnog računarskog rešenja u obliku primena cloudu tehnologija koje odgovaraju njihovim potrebama. Preciznije, reč je o tome da ova preduzeća koje pružaju finansijske usluge imaju fleksibilnost da se koncentrišu na postizanje strateških poslovnih rezultata brzo, lako i – što je najvažnije – bez potrebe da se prilagođavaju ograničenjima određenog IT modela.

Kao što su pokazala prethodna istraživanja kompanije Nutanix, kompanije teže ka sposobnosti da radni procesi i infrastruktura koju koriste savršeno odgovaraju njihovim potrebama, a sud o tome donose na osnovu različitih kriterijuma. Ponekad je to želja za unapređenjem sigurnosti; ili brzo usvajanje novih aplikacija tokom preuzimanja i akvizicija; ili recimo doći do novih tržišta što zahteva različita usklađivanja i tako dalje.

Tokom narednih pet godina, organizacije za finansijske usluge očekuju značajan pad od 13 procentnih poena u korišćenju tehnologija data centara koje nisu omogućene u cloudu, što će ih svesti na manje od 1% zastupljenosti na tržištu. Kao i u gotovo svim aspektima života, na kraju se zamenjuju neki proizvodi, alati i procesi koje smo dugo smatrali za standardni način kako svet funkcioniše.

Niko više ne koristi video kasete za čuvanje video sadržaja – baš tako i niko u skorijoj budućnosti neće koristiti IT funkcije finansijskih usluga bez cloud tehnologija. Možda postoji nekoliko izuzetaka, ali oni samo potvrđuju pravilo. Hibridni cloud kao sastavni deo budućnosti pružanja finansijskih usluga? Sasvim se lepo uklapa.