Tehnološki napredniji uređaji sa većom funkcionalnošću, uz uvažavanje potreba klijenta i stalnu podršku, presudno utiču na smanjenje i efikasno upravljanje obimom i troškovima štampe preduzeća, čime se doprinosi njegovoj funkcionalnosti i rastu. Primer pozitivnog uticaja koji se ostvaruje nabavkom inovativnih štampača i centralizacijom upravljanja štamparskom opremom jeste saradnja kompanija Canon i Dunav osiguranje.

Na tržištu sa relativno niskom kupovnom moći, cenovna komponenta polisa osiguranja veoma je bitna, i zbog toga je nadzor nad troškovima poslovanja od vitalnog interesa za uspeh preduzeća. Imajući na umu ovu veoma značajnu činjenicu, kompanija Dunav osiguranje, lider u oblasti usluga osiguranja u Srbiji i Bosni i Hercegovini tokom 2017. godine preuzela je projekat nabavke štamparskog inventara i softvera za svoju centralu i 28 ispostava.

I pored brzog napredovanja digitalizacije i uvođenja sistema za upravljanje dokumentima, potrebe za štampanjem kompanije Dunav osiguranje bile su izuzetno velike, te je ona donedavno imala više od 1.500 štampača. Prema rečima direktora informatičke funkcije kompanije Dunav osiguranje troškovi štampanja, nabavke i zamene tonera i održavanja bili su ogromni.

Ovi uređaji različitih robnih marki, stari i do deset godina tokom 2018. godine postupno su zamenjeni sa preko 300 Canon imageRUNNER ADVANCE štampača – snažnih višefunkcionalnih uređaja, savršenih za kancelarije kojima su potrebni povezivanje, pouzdanost i kvalitet štampanja. U saradnji sa kompanijom Atos IT Solutions Services, akreditovanim Canon partnerom u Srbiji, započela je upotreba nekoliko Canon programskih rešenja. Uz Canon uniFLOW Enterprise, softver za upravljanje radnim procesima i uređajima za štampanje i skeniranje, omogućeno je bezbedno štampanje i statističko beleženje štamparskih procesa. Praćenju stanja uređaja, proaktivnom održavanju i distribuciji sistemske opreme doprinela je upotreba Canon-ovih programa Canon eMaintenance i Canon iW Management Console.

Ovim potezom kompanija Dunav osiguranje uspela je da uštedi 40 do 50% u odnosu na ranije troškove štampe. Deo uštede predstavljaju sredstva za održavanje, a drugi deo proizilazi iz veće transparentnosti i preglednosti nad tim šta i za koje namene se štampa. Postupcima autentifikacije (kartica  i PIN kod), sprečeno je neovlašćeno i prekomerno štampanje, kao i nepotrebno štampanje u boji. Obim štampanja smanjio se najmanje za 10%, na godišnjem nivou, te se u kompaniji Dunav osiguranje sada odštampa oko milion crno-belih strana i strana u boji.

U kompaniji Dunav osiguranje istovremeno je tekao i proces sticanja bezbednosnog sertifikata 27001, a instaliranje štamparske opreme sa naprednim bezbednosnim podešavanjima značajno je doprinelo sticanju istog.

Canon rešenje u Dunav osiguranju je modularno i predviđa nadogradnju i poboljšanja. Posle izvršenja analize ustanovljeno je da bi sistem štampanja mogao dodatno da se optimizuje implementacijom štampanja sa mobilnih uređaja i štampe za goste, implementacijom funkcionalnosti naprednog skeniranja, uspostavljanjem sobe za štampu u kojoj bi se štampali obimniji dokumenti, kao i  naprednijim izveštavanjem.