Veritas Technologies LLC jedan od globalnih lidera na polju izrade rešenja za backup i recovery nedavno je objavio rezultate izveštaja nazvanog „Izveštaj o Bregu podataka 2015“ (Databerg Report 2015), koji je istraživao način kako organizacije iz javnog i privatnog sektora u 14 zemalja EMEA regiona upravljaju podacima. Glavni problemi označeni istraživanjem prikazuju da se korisnici odnose prema korporacijskim IT sistemima kao prema svojoj ličnoj infrastrukturi kao i da se upravljački deo kompanija kada se povede pitanje o cloud storage sistemima previše brine o promenama u regulativi kao i da to povećava rizik od gubitka podataka.

veritas softver

Prema „Izveštaju o Bregu podataka 2015“, 54% podataka sačuvanih i obrađenih je nevidljivo i mogu da sadrže svašta od video spotova o mačkama do materijala za odrasle, stvarajući veliki rizik nepoštovanja internih propisa.

 

„Od podataka se očekuje da rade za organizaciju, ali je očigledno da u većini zemalja EMEA to nije tako. Ključni zaključci izvještaja pokazuju da kompanije investiraju značajnu količinu resursa za održavanje podataka koji su potpuno nerelevantni za njhovo poslovanje“, rekao je viši potpredsednik za EMEA region u kompaniji Veritas Metju Ellard (Matthew Ellard).

 

Istraživanje pruža uvide o tome kako se 1.475 ispitanika iz 14 zemalja širom EMEA regiona suočava sa izazovima koji se tiču pretvaranja podataka u vredne poslovne informacije. Izveštajem se uvodi novi fenomen nazvan „Breg podataka“ (Databerg), koji predstavljaju tri glavne vrste podataka koje danas organizacije čuvaju:

 

  • Presudno važni poslovni podaci – podaci identifikovani kao bitni za tekuće poslovanje i uspeh organizacije. Profesionalci koji odgovaraju menadžment timu treba proaktivno da štite i upravljaju u realnom vremenu presudno važnim poslovnim podacima.
  • ROT podaci – podaci identifikovani kao suvišni, beskorisni ili trivijalni (Redundant, Obsolete or Trivial). ROT podatke treba na redovnoj osnovi proaktivno smanjivati i sigurno brisati
  • Podaci u mraku – vrednost ovih podataka nije identifikovana. Ona može da obuhvati od presudno važnih poslovnih podataka od vitalnog značaja, beskorisnih ROT ​​podataka ili što je najvažnije nezakonitih ili neusklađenih podataka, ostavljajući neopaženu odgovornost u srcu korporativnih IT sistema.

 

Studija je pokazala da tipična organizacija iz EMEA regiona prijavljuje u proseku 54% „Podataka u mraku“, nivo „ROT podataka“ iznosi u proseku 32%, što ostavlja prosek od samo 14% prepoznatljivih  „presudno važnih poslovnih podataka“. Ukoliko kompanije ne promene strategiju i kulturu upravljanja informacijama ovo bi moglo da ih u proceni košta USD 891 mlrd proćerdanih korporativnih resursa u regionu EMEA samo za čuvanje ROT podataka.

 

Budući da organizacije premeštaju sve više podataka u oblak kako bi se nosile sa rastućim količinama podataka, uvidi studije su otkrili da će se skladištenje podataka na oblaku i obrada povećati za trećinu (sa 33% na 45%) u EMEA regionu u narednih dvanaest meseci. Postoji veliki rizik da organizacije koje usvajaju ove usluge na oblaku možda nemaju odgovarajuća pravila da izračunaju prateće troškove, prebace se na druge pružaoce usluge ili da se povuku iz oblaka u slučaju hitne potrebe.

 

Šta prouzrokuje „Bregove podataka“?

Veritas istraživanje označilo je tri glavna uzroka za rast „Brega podataka“. Oni se odnose na to kako količine podataka nesrazmerno utiču na IT strategiju, kako preterano oglašavanje prodavaca prouzrokuje široko prihvatanje trenutno ‘besplatnog’ skladištenja i kako zaposleni svojim postupcima ugrožavaju korporativne podatake i postaju opsesivni sakupljači podataka:

  1. IT strategije su zasnovane na obimu podataka, a ne na poslovnoj vrednosti
  2. Povećano oslanjanje na ‘besplatno’ skladištenje kao što je klaud tehnologija
  3. Rastuće zanemarivanje korporativnih pravila od strane zaposlenih

 

Prema istraživanju, svi ovi faktori su glavni uzroci podataka u mraku i ROT, jer sklanjaju korporativne resurse daleko van direktnog vidokruga menadžerskih timova. To takođe može, zahvaljujući očekivanoj regulativi, predstavljati pravna pitanja i poslovne rizike, koji nisu bili očigledni u vreme kupovine ili upotrebe.

 

Preporuke iz izveštaja

Veritas preporučuje sledeće korake koje organizacije treba da preduzmu kako bi dobile dragocene uvide o svojim informacijama i zauzvrat smanje rizike koji su sa njima u vezi:

  • Identifikujte podatke u mraku, izloženost riziku i prepoznajte dragocene informacije
  • Eliminišite ROT odmah kako biste smanjili uzaludne troškove
  • Definišite upotrebljivu strategiju upravljanja informacijama nestrukturiranim podacima sa odobrenjem direktorskog nivoa kako bi podstakli prihvatljivo ponašanje korisnika
  • Povećajte poslovnu hitrost iskorišćenjem okruženja za skladištenje na oblaku

 

Izveštaj o Bregu podataka 2015

Kompanija za istraživanje tehnološkog tržišta Vanson Bourne je rukovodila izradom Veritas Izveštaja o Bregu podataka 2015 u periodu od jula do septembra 2015. Rezultati su bazirani na 1.475 ispitanika u 14 zemalja EMEA regiona. Ispitanici su uključili više IT pozicije fokusirane na strateško planiranje, operacije i taktičke funkcije.