U današnje vreme kompanije više nego ikada imaju potrebu za informacijama o ponašanju potrošača, njihovom zainteresovanošću za određenim proizvodom ili poslovanjem, posećenost i određene lokacije, kao i mnogim drugim koja bi dovela do što boljeg poslovanja usled minimalnih korekcija.

Neka od pitanja na koja bi svaka kompanija volela da ima odgovor,  a na koje treba da odgovori menadžer proda je su:

  • Kolika je zainteresovanost za vašim biznisom?
  • Koliko njih kupuje, a koliko ne?
  • Koji proizvod privlači najviše pažnje?
  • Koliko je vaše osoblje brzo i efikasno u pomoći potrošačima?
  • Koliko je vaše osoblje brzo pri prodaji?

Na sva ova pitanja moguće je odgovoriti posedovanjem jedne ili više MOBOTIX kamera sa integrisanom analitikom “Mx Analytic”.  Mx Analytic je opcija Mobotix kamera koja zaokružuje svaku priču o savršenoasti uređaja. U pitanju je funkcija analiziranja videa koja omogućava kameri da automatski detektuje pokrete ljudi i objekata u oblasti koja se nadgleda i na ovaj način prikuplja statističke podatke koji se koriste za odgovorena gore postavljena pitanja. Mx Analytic se sastoji od dva ključna elementa, koridori i “Heatmaps”. Heatmaps je jedan od alata koji je kreiran u svrhu, praćenja kretanja ljudi na slici i ostavljajući tragove kretanja (najposećeniji predeli su označeni crvenom bojom dok najslabiji plavom).

Funkcija koridora je da broji koliko je ljudi narušilo definisani koridor, odnosno koliko je ušlo a koliko izašlo kroz svaki od ulaza/izlaza.

Kako sistem funkcioniše?

  • Kamera c25 se postavi na svakom ulazu/izlazu ili oblasti koja je u fokusu interesa.
  • Na živoj slici se definišu koridori koje objekti ili ljudi treba da probiju svojim prolaskom.
  • Podaci se skidaju u vidu izveštaja (ručno ili automatski u određenim vremenskim periodima).
  • Podaci se analiziraju I po potrebi spajaju.