Kaspersky

Nakon integracije sa SolarWinds N-centralom početkom ove godine, kompanija Kaspersky je integrisala svoja sajberbezbednosna rešenja sa platformom SolarWinds Remote Monitoring and Management (RMM) kako bi pružila podršku pružaocima usluga (MSP – managed service providers) da nesmetano rade i olakšala im rutinu. Sada MSP-ovi mogu da raspoređuju i upravljaju Kaspersky proizvodima za krajnje tačke za sve njihove klijente putem jedne SolarWinds konzole za upravljanje – kako lokalno tako i preko SaaS modela – istovremeno automatizujući svakodnevne rutinske zadatke kao što su bezbednosno nadgledanje i ažuriranje antivirusnih (AV) baza podataka.

Preduzeća se oslanjaju na MSP-ove kako bi dostigla nivo sajber bezbednosti potreban za zaštitu njihovih podataka, uštedeli novac i smanjili opterećenja unutrašnjih resursa. Kada se broj korisnika poveća, pružaoci usluga moraju uložiti više napora u svakodnevno upravljanje sajberbezbednosnim potrebama svojih klijenata, kako bi bili sigurni da će moći da izađu na kraj sa svim zahtevima. RMM platforme omogućavaju MSP-ovima da proaktivno upravljaju IT infrastrukturom svojih klijenata na daljinu kako bi sprečili probleme i brže reagovali, tako da mogu ispunjavati dogovoren nivo usluge. Jedinstvena konzola za nadgledanje i upravljanje takođe omogućava administratorima da automatizuju svakodnevne rutinske zadatke, što znači da MSP bolje koriste resurse za sajber bezbednost i raspoređuju osoblje na druge važne poslove, kao što je povezivanje sa novim klijentom.

Integracija između kompanije Kaspersky i SolarWinds omogućiće MSP-ovima da koriste vrhunske proizvode kompanije Kaspersky i profitiraju od automatizacije širokog spektra sajberbezbednosnih zadataka – kao što su nadgledanje zaštićenih uređaja, proveravanje ažuriranja u antivirusnoj bazi i daljinsko postavljanje bezbednosti na nove krajnje tačke – sve kroz RMM platformu.

„Integracija obe SolarWinds MSP RMM platforme sa našim partnerom, kompanijom Kaspersky, će pružiti našim zajedničkim MSP korisnicima još veću mogućnost da dodatno zaštite svoje sisteme i sisteme svojih korisnika“, izjavio je Marko Muto (Marco Muto), direktor poslovnog razvoja u kompanijij SolarWinds SP. „SolarWinds Technology Alliance Partner program proširuje našu sposobnost brže isporuke rešenja trećih strana koja su potrebns kako bi MSP bili efikasni i uspešni. Ovo je sjajan primer toga.“

Pol Kolvel (Paul Colwell), tehnički direktor u kompaniji OGL, rekao je: „Biti pouzdan provajder usluga za mnoge korisnike može biti teško bez automatizacije. Mi u potpunosti koristimo i SolarWinds RMM i Kaspersky bezbednosna rešenja kako bismo pružili najbolju uslugu. Ovo nam zaista pomaže da uštedimo vreme tehničara da budu integrisani i da deluju kao objedinjeno rešenje bez ikakvog dodatnog razvoja sa naše strane.”

„MSP-ovi moraju biti u mogućnosti da pružaju usluge sajber bezbednosti svojim klijentima. Da bi to postigli, potrebno im je moćno zaštitno rešenje koje je lako isporučiti i kojim je lako upravljati za više klijenata. To je upravo ono što nudi kompanija Kaspersky integrisanjem naših proizvoda za zaštitu krajnjih tačaka i SolarWinds MSP RMM platforme“, Izjavio je Kasper Teijema (Casper Teijema), globalni menadžer partnera u kompaniji Kaspersky.