ICSA Labs Advanced Threat Defence (ATD) testiranje obuhvata bezbednosna rešenja koja su kreirana sa ciljem da detektuju nove pretnje. Svaki ciklus ATD testiranja podrazumeva da testirani proizvod bude izložen stotinama provera koje predstavljaju kombinaciju novih pretnji, malo poznatih pretnji i bezopasnih aplikacija i aktivnosti.

Tokom 37 dana testiranja i 1104 različitih testova, bezbednosno rešenje Kaspersky Lab Anti Targeted Attack Platform detektovalo je svih 585 malicioznih uzoraka i nije detektovalo ni jedan (0 odsto) lažan pozitivan rezultat, čime je demnostrirana besprekorna sposobnost detekcije skoro 600 malo poznatih pretnji. Ovo je treći uzastopni kvartal u kom su proizvodi kompanije Kaspersky Lab zadovoljili sve kriterijume ISCA Labs ATD testiranja, pri čemu su u ovom kvartalu zabeleženi najbolji rezultati.

Koristeći veliku bazu podataka o sajber pretnjama, kao i napredne tehnologije za učenje mašine, Kaspersky Lab Anti Targeted Attack Platform kombinuje nadgledanje mreže i krajnjih tačaka, naprednu „sandbox“ tehnologiju i analizu kako bi napravio vezu između raličitih događaja, definisao prioritetne incidente i na taj način prepoznao ciljane napade.

U okviru najnovijih testova, Kaspersky Lab Anti Targeted Attack Platform je bio 100 odsto efikasan u odbijanju svih mogućih scenarija napada koje je ICSA Labs test pokrenuo. Svaki od ovih scenarija je jedinstven za svaki test i kreiran je sa ciljem da simulira nepredvidivo ponašanje sajber kriminalaca, što rezultatima koje je ostvarila kompanija Kaspersky Lab dodatno daje na značaju. Ni jedan od konkurenata kompanije Kaspersky Lab nije ostvario ni približno slične rezultate, naročito u pogledu ni jedne lažne detekcije pretnji.

Oleg Glebov, direktor sektora za borbu protiv ciljanih napada u kompaniji Kaspersky Lab, izjavio je: „ICSA Labs je jedan od priznatih lidera kada su u pitanju institucije za nezavisna testiranja, zbog čega je za nas veoma bitno što smo učestvovali u ovom testu. Činjenica da smo uspeli da nadmašimo naš prethodni rezultat od 99,44 odsto uspešnih detekcija, koji sada iznosi 100 odsto, predstavlja odličan rezultat za nas. To znači da nova generacija odbrambenih tehnologija, kao što su inteligentna bihejvioralna analiza i zaštita sistema zasnovana na algoritmima za učenje mašine, omogućuje rešenjima kao što je Kaspersky Lab Anti Targeted Attack Platform da odbrane korisnike od najrazličitijih pretnji, bez obzira na to u kom su one obliku”.

ICSA Labs (International Computer Security Association) jeste nezavisna podružnica kompanije Verizon koja testira i ocenjuje sajber bezbednosna rešenja od 1989. godine.