Kaspersky Anti Targeted Attack

Analizom konkurencije na tržištu rešenja za napredne uporne pretnje (APT), Kompanija Radicati Group nagradila je Kaspersky Lab Anti Targeted Attack platformu priznanjem „Trail Blazer”, jednim od svojih naprestižnijih priznanja na tržištu.

Ovaj rezultat znači da je proizvod prepoznat po svojoj naprednoj tehnologiji, najboljoj na tom polju, sa potencijalom da unese inovacije na tržištu i ostvari napredak u odnosu na „Specialist” priznanje.

Ciljani napadi, kao što su napredne uporne pretnje, neki su od najvećih rizika za kompanije, a pretnje koje sajberkriminalci koriste konstantno evoluiraju.

Istovremeno, troškovi pokretanja ciljanih napada su manji, a obim napada se povećao. Pozicija na tržištu koju je Radicati Group dodelio kompaniji Kaspersky Lab opravdava njihov višeslojni pristup koji pomaže kompanijama da implementiraju prilagodljivu bezbednosnu strategiju za suprodstavljanje ciljanim napadima i naprednim pretnjama.

Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) pomaže organizacijama da ublaže rizik tako što će prepoznati napad u početnom stadijumu, suočiti se sa napadima i imati poboljšanu zaštitu protiv budućih napada. Kao glavnu prednost ovog rešenja eksperti iz kompanije Radicati Group ističu sledeće:

  • Napredno prepoznavanje pretnje i ciljanog napada na svim nivoima – početne infekcije, komandnih I kontrolnih funkcija, lateralnih kretnji i izvlačenja podataka
  • Fleksibilna implementacija, sa posebnim mrežnim senzorima i kompatibilnim krajnjim senzorima.
  • Kaspersky Security Network je jedna od najvećih baza podataka o mogućim pretnjama, sa mogućnošću provere fajlova, URL adresa, domena, uobičajenog ponašanja i reputacije, sa ciljem otkrivanja mogućih napada i smanjenja broja lažnih uzbuna.
  • Kaspersky Private Security Network (KPSN) nudi instalaciju privatne baze podataka za izolovane mreže kao podršku uobičajenim sigurnosnim regulativama
  • Kaspersky Lab takođe nudi mogućnost ublažavanja ciljanih napada, što uključuje obuku, reakciju i oktrivanje pretnje.

Oleg Glebov, direktor sektora za odbranu od ciljanih napada u kompaniji Kaspersky Lab, izjavio je: „Zadovoljstvo nam je što je naše rešenje za sprečavanje ciljanih napada dobilo priznanje „Trail Blazer“ u tako uvaženom izveštaju u okviru naše industrije, kao što je istraživanje kompanije Radicati Group.

Kaspersky Lab je uvek pomagao kompanijama da prilagode svoje bezbednosne strategije kako bi se odbranile od naprednih pretnji i ciljanih napada, a pomak sa priznanja „Specialist” na „Trail Blazer” dokazuje da naša strategija inovacija na tržištu funkcioniše.”

Sara Radikati (Sara Radicati) iz kompanije Radicati Group, izjavila je: „Kaspersky Lab rešenja predstavljaju prave inovacije na tržištu zato što odgovaraju potrebama korisnika kada je u pitanju napredno otkrivanje, na svim nivoima, koristeći rešenje koje se bazira na jednoj tehnologiji.

Ovo je jedan od glavnih razloga zašto smo Kaspersky Lab pozicionirali kao „Trail Blazer“, pri čemu ima sav potencijal da vremenom osvoji i priznanje „Top Player“. Kao deo prilagodljive sigurnosne strategije, Kaspersky Anti Targeted Attack platforma pruža pravovremeno otkrivanje koje prevazilazi većinu uobičajenih preventivnih sigurnosnih rešenja.“