deda mraz

Budući da se približavaju novogodišnji i božićni praznici, i da deca širom sveta očekuju poklone od Deda Mraza zbog dobrog ponašanja tokom godine, stručnjaci iz kompanije Kaspersky Lab su rešili da otkriju koja deca nisu bila toliko dobra u prethodnih 12 meseci. Statistički podaci koji su prikupljeni uz pomoć modula za roditeljsku kontrolu ukazuju na to da je najveći broj zabeleženih pokušaja pristupanja neprikladnim sajtovima primećen u Izraelu (775 pokušaja), Velikoj Britaniji (460), SAD (352), Švedskoj (345) i Kanadi (302), dok se Srbija našla na 16. mestu ove liste sa 148 pokušaja.

Istraživanjem je obuhvaćen period između decembra 2015. i novembra 2016. godine, i čine ga informacije prikupljene sa bezbednosnih proizvoda kompanije Kaspersky Lab za Windows i Mac OS X operativne sisteme, na kojima je bila aktivirana opcija za roditeljsku kontrolu. Statistički podaci su zasnovani na broju pokušaja pristupanja neprikladnim sajtovima koji se nalaze u okviru sedam prethodno definisanih kategorija*, koje su stručnjaci iz kompanije Kaspersky Lab definisali kao najopasnije za decu. Statistički podaci predstavljaju broj pokušaja pristupanja sajtovima na godišnjem nivou, po korisniku.

Rezultati ukazuju na činjenicu da deca iz Japana najčešće posećuju sajtove iz kategorije „sadržaj za odrasle“ (39 pokušaja), kao i „softver, audio, video“ (104), pri čemu druga kategorija podrazumeva sajtove sa nelegalnim sadržajem. Deca u Italiji se najviše interesuju za kockanje (3,6 pokušaja), dok deca u Portugalu najviše posećuju sajtove sa eksplicitnim rečnikom (60). Izraelska deca su najviše od svih zainteresovana za sajtove o alkoholu, duvanu i/ili narkoticima (687 pokušaja po korisniku), dok je u Srbiji zabeleženo 129 poseta ovim sajtovima po korisniku. Najviše pokušaja pristupanju sajtovima sa agresivnim i nasilničkim sadržajem zabeleženo je u SAD (1,8).

Treba biti realan i naglasiti da nisu svi pokušaji pristupanju ovim sajtovima namerni. Na primer, deca mogu da posete neki od ovih sajtova tako što će slučajno posetiti link koji im je poslao neko drugi. U međuvremenu, drugo istraživanje koje je sprovela kompanija Kaspersky Lab u 2016. godini, a koje je obuhvatalo 3.780 porodica u sedam zemalja, ukazalo je na činjenicu da deca u Rusiji i SAD u mnogo većoj meri od ostalih kriju od roditelja dokaza o posećivanju potencijalno opasnih stranica, kao i da pristupaju sadržaju koji nije prikladan za decu.

„Kao što kaže izreka, znanje je moć, a to se naročito odnosi na roditelje koji moraju da zaštite decu od nepoželjnih i opasnih informacija, kako u stvarnom tako i u virtuelnom svetu”, izjavio je Dragan Martinovič, izvršni direktor kompanije Kaspersky Lab za region istočne Evrope. „Otac i majka ne mogu uvek biti uz dete kako bi sprečili kontakt sa, na primer, pornografskim sadržajem ili stranicama koje podstiču korišćenje narkotika. Zbog toga su speijalizovana IT bezbednosna rešenja bitna, kako bi upozorila roditelje i pomogla im da spreče svoju decu da dođu u kontakt sa neželjenim sadržajem”.

Nažalost, Deda Mraz nije bio dostupan za komentar.

*Kategorije veb sajtova koji mogu biti blokirani pomoću modula za roditeljsku kontrolu na proizvodima kompanije Kaspersky Lab su: sadržaj za odrasle; alkohol, duvan, narkotici; video igrice; e-trgovina; eksplicitan rečnik; kockanje, klađenje, nagradne igre; preusmeravanje HTTP upita; društveni mediji; pretraga poslova; vesti; religije, religiozne asocijacije; softver, audio, video; nasilje; oružje, eksploziv, pirotehnika. Statistički podaci predstavljeni u ovom saopštenju za javnost grupisani su u 7 kategorija: sadržaj za odrasle; alkohol, duvan, narkotici; eksplicitan rečnik; kockanje, klađenje, nagradne igre; softver, audio, video; nasilje; oružje, eksploziv, pirotehnika.